Sundhedsundersøgelsen i Grindsted bliver yderligere forsinket

Usikkerheder i de sidste data, der skal indgå i den registerbaserede sundhedsundersøgelse i Grindsted, betyder, at undersøgelsen ikke kan nå at blive færdig til januar.
12. DEC 2019 14.30

SYDDANMARK / BILLUND: Sundhedsundersøgelsen i Grindsted, som skal kortlægge eventuelle langtidseffekter af forurening fra Grindstedværket, bliver ikke klar til januar, som hidtil forventet. Det skyldes usikkerheder med data vedrørende ansættelse på Grindstedværket, der indgår i sundhedsundersøgelsen. 

Dermed er undersøgelsen forsinket for anden gang. Den blev sat igang i juni sidste år, hvor tidshorisonten var et år. I april blev det tidsskema opgivet, og nu løber der yderligere et par måneder på, før resultatet kan offentliggøres.

Forskningsleder Annette Kjær Ersbøll fra Statens Institut for Folkesundhed vurderer, at det er nødvendigt med en kvalitetssikring af data for at være sikker på, at de sammenkørte datasæt i sidste ende vil kunne give et retvisende billede.

Det ærgrer koncerndirektør i Region Syddanmark, Kurt Espersen, der er formand for styregruppen for Grindsted-undersøgelsen.

- Jeg ved, at mange borgere havde set frem til at få et svar på deres bekymringer til januar. Men vi er også nødt til at være sikre på, at vi får et retvisende, nøjagtigt og fyldestgørende resultat i forhold til, hvorvidt borgere i Grindsted har en øget sygdomsforekomst eller ej, siger han og fortsætter: 

- Det letteste havde selvfølgelig været at vente med at sætte en dato, indtil vi havde den endelige rapport i hånden. Men omvendt har det været vigtigt for os at være transparente omkring undersøgelsen og dele viden, når vi har den.

Kvalitetssikringen af data forventes at tage mindst et par måneder at løse. Derfor ventes undersøgelsen nu tidligst at blive færdig til marts 2020.

MG

Fakta om sundhedsundersøgelsen

  • Sundhedsundersøgelsen er delt i to. Første del går ud på at analysere eksisterende sundhedsdata om borgerne med henblik på at afdække hyppigheden af en række lidelser i Grindsted.
  • Resultaterne fra denne undersøgelse kan alene sige noget om, hvorvidt der er et unaturligt mønster i sygdomsbilledet. Den kan ikke sige noget om sammenhænge mellem forureningerne i byen og risikoen for sygdomme.
  • Sideløbende med den registerbaserede sundhedsundersøgelse er Region Syddanmark i gang med at forberede en del to sammen med nogle af landets førende forskergrupper. Fase to iværksættes kun, såfremt resultaterne af første del giver grundlag for det.
  • I fase to vil man undersøge eventuelle sammenhænge mellem sygdomsbilledet og de stoffer, som Grindstedværket har udledt gennem årene.
  • Regionsrådet har bevilliget 900.000 kr. til første del af sundhedsundersøgelsen og reserveret tre mio. kr. til den anden del.
Stillinger fra Lundgaard Konsulenterne
dkjob
www.mercuriurval.com
Fordi mennesker betyder alt