Sønderborg eftergiver milliongæld til foreninger

Knap 100 gamle lån fra før kommunalreformen skal eftergives og laves om til anlægstilskud. Det betyder, at en række foreninger slipper for at betale cirka 15 mio. kr. tilbage - og kommunen slipper for at administrere de mange små lån.

SØNDERBORG: Skal 98 lån fra før kommunalreformen eftergives og ændres til anlægstilskud? Det skal Økonomiudvalget tage stilling til på deres kommende møde. De mange lån er blandt andet ydet til etablering af spejderhytter og renovering af sportsbaner og klubhuse. Samlet vil en godkendelse betyde, at gæld på 15,2 mio. kr. i primært klubber og foreninger eftergives.

Oprydningen er et resultat af Budgetaftalen 2019-22, hvor partierne har aftalt at få analyseret de lån, Sønderborg Kommune har ydet til blandt andet foreninger og klubber. Analysen viser, at der stadig eksisterer en række rente- og afdragsfrie lån, som de tidligere byråd har ydet inden kommunalreformen i 2007. Det er de lån, som konverteres til et anlægstilskud, hvis Økonomiudvalget godkender sagen, forklarer borgmester Erik Lauritzen (S):

- Det vil være en fordel at få ryddet op i de gamle lån. Der er tale om næsten hundrede lån, som forvaltningen bruger tid på at administrere. Det vil være en administrativ forenkling for både Sønderborg Kommune og låntagerne, at håndtering og opfølgning bortfalder. Samtidig vil det give en stor håndsrækning til en række foreninger og betyde, at Sønderborg Kommune primært har lån, der er vedtaget i den 'nye' Sønderborg Kommune.

Konverteres til anlægstilskud
Beslutningen vil betyde, at der på de gamle lån eftergives gæld for 15,2 mio. kr. Lånene konverteres til anlægstilskud, hvilket betyder, at Sønderborg Kommune kan få momsrefusion for udgiften. Refusionen svarer til en indtægt på 2,6 mio. kr. Samtidig spares administrative udgifter, når lånene ikke længere skal administreres.

- Ved at konvertere lånene får vi ryddet grundigt op i kommunens portefølje af lån. Det er en administrativ lettelse når mængden af lån reduceres. Så det koster noget på den korte bane, men på længere sigt, vil vi slippe for unødvendig administration, tilføjer borgmesteren.

Ud over de første 98 lån, der umiddelbart kan konverteres, er der en række udlån, hvor det er usikkert, om lånene kan konverteres til anlægstilskud. Forvaltningen vil efterfølgende afklare, om disse lån på sigt kan konverteres til anlægstilskud. Det kræver dog en gennemgang af de enkelte lån for at afklare, hvilke vilkår der gælder.

MG

Stillinger fra Lundgaard Konsulenterne
Lundgaard
Nyhedsbrev