Satspuljeprojekt hjælper mennesker med handicap til job

Et inspirationsprojekt for mennesker med handicap tegner lovende, hvor halvdelen af deltagerne har fået en tilknytning til arbejdsmarkedet.

Evalueringen af første runde af projekt 'Et mere rummeligt arbejdsmarked for borgere med handicap' peger på, at indsatsmodellen lader til at virke og får flere mennesker med handicap ind på arbejdsmarkedet. Halvdelen af deltagerne er blevet tilknyttet arbejdsmarkedet.

Indsatsen har bestået af tre kerneelementer. Først har der været en grundig screening af borgerne, deltageren har derefter været tilknyttet en personlig jobformidler, der blandt andet vejleder om kompenserende ordninger og hjælper både borger og virksomhed til at se mulighederne i en ansættelse. Kommunen har også etableret et fast-track til at sikre hurtig bevilling af kompenserende ordninger. Endelig har deltagerne i projektet fået en tæt og virksomhedsrettet indsats.

Fredericia, Høje-Taastrup, Jammerbugt, Kerteminde, Nyborg, Kolding, Roskilde og Aarhus kommuner var alle med i projektet, og mere end 4.000 borgere er blevet screenet i projektperioden. 

Erfaringerne fra projektet viser også, at virksomhederne gerne vil ansætte personer med funktionsnedsættelser, men det kræver viden og dialog. Virksomhederne skal vide, hvad funktionsnedsættelsen vil betyde for det daglige arbejde, og hvordan man helt konkret håndterer det.

- Det er glædeligt, at det er lykkes så mange i projektet at få en tilknytning til arbejdsmarkedet. Vi skal altid være forsigtige med at konkludere meget håndfast på baggrund af de her projekter. Men projektets resultater tyder på, at hvis vi sætter målrettet ind over for mennesker med handicap, kan vi hjælpe dem tættere på arbejdsmarkedet. Vi ved, at det giver stor værdi for den enkelte at få en tilknytning til arbejdsmarkedet og have noget at stå op til i hverdagen. Det giver selvtillid og socialt samvær på arbejdspladsen, siger beskæftigelsesminister Peter Hummelgaard (S). 

- Vi skal gøre op med de fordomme og myter, der spænder ben for, at flere mennesker med handicap får et arbejde. Og så skal vi sikre, at alle virksomheder - også de små og mellemstore - kender til de kompenserende ordninger og udnytter, at der er mange muligheder for, at kommunen kan bevilge hjælpemidler til arbejdspladsen, tilføjer ministeren.

Et mere rummeligt arbejdsmarked for borgere med handicap er et satspuljeprojekt fra 2017. Første fase er evalueret, men projektet fortsætter i 11 kommuner med en skærpet indsatsmodel frem til efteråret 2020.

esl

Stillinger fra Lundgaard Konsulenterne
dkjob
www.mercuriurval.com
Fordi mennesker betyder alt