Gribskov-byrådsmedlem træder ud af hensyn til sit job

KORT NYT5. DEC 2019 9.23

GRIBSKOV: Efter tre måneders orlov fra Gribskov Byråd udtræder byrådsmedlem Sisse Krøll Willemoes (nytgribskov) nu permanent. Under orloven har hun været erstattet af Tonny Nalepa Jensen, der nu indtræder som byrådsmedlem for resten af valgperioden.

Begrundelsen for udtrædelsen er den samme som for orloven: nyt indhold i det civile arbejde har gjort det umuligt at passe det politiske ordentligt ved siden af, siger hun til Frederiksborg Amts Avis. 

Sisse Krøll Willemoes kom i byrådet ved KV13 og har i den nuværende valgperiode været næstformand for børne- idræts- og familieudvalget. Denne post har i orvlovsperioden været udlånt til Morten Klitgaard (nytgribskov), som nu beholder den på permanent basis.

mk

 

Stillinger fra Lundgaard Konsulenterne
Lundgaard
Nyhedsbrev