Lokalliste-veteran i Rudersdal stopper efter 34 år i to byråd

KORT NYT4. DEC 2019 10.19

RUDERSDAL: Det længst siddende medlem af Rudersdals byråd, Axel Bredsdorff (Lokallisten), stopper efter 34 år. Hans udtræden kommer på dagsordenen til byrådsmødet d. 18. december.

Axel Bredsdorff blev valgt første gang ved KV85, dengang til Birkerød Byråd, og han er blevet genvalgt ved hvert valg siden. Men nu stopper han 'af personlige grunde', hvilket han over for Frederiksborg Amts Avis oversætter til, at han er 'lokalpolitisk slidt op' og har brug for at bruge mere tid på sig selv og sit helbred.

Lokallisten har tre pladser i Rudersdal Byråd, og Axel Bredsdorff afløses af Lokallistens førstesuppleant Anne Christiansen, der har en lige så lang historik i Lokallisten og også en fortid som byrådsmedlem i Birkerød og i sammenlægningsudvalget med daværende Søllerød Kommune 2005-2009. Det er endnu uvist, hvem der overtager Axel Bredsdorffs post som formand for byplanudvalget.

mk

 

Stillinger fra Lundgaard Konsulenterne
DK Job