Flere ældre bliver boende i eget hjem
Foto: Jens Nørgaard Larsen, Ritzau Scanpix

Flere ældre bliver boende i eget hjem

Kun hver tredje 90-årige bor på plejehjem eller i ældrebolig. Forklaringen: Flere har et godt helbred.
2. DEC 2019 12.02

Mange ældre foretrækker at blive i vante omgivelser, og det ønske går i opfyldelse for flere end tidligere. Nye tal fra Danmarks Statistik viser, at 65.000 ældre i 2019 boede i en pleje- eller ældrebolig, mens det i 2010 gjaldt for 69.500. Det er et fald på 6,4 pct. I samme periode er antallet af ældre steget med 25 pct.

Især hos de allerældste er udviklingen slående. Blandt 90-årige og derover er det i dag kun cirka hver tredje, der bor i en pleje- og ældrebolig, mens det i 2010 var knap 42 pct. Det er der flere forklaringer på, siger Karen Munk, der forsker i ældre på Center for Sundhed, Menneske og Kultur på Aarhus Universitet. En af dem er, at flere ældre har fået et godt helbred. Ikke bare fysisk, men også åndeligt:

- Modsat tidligere er der i dag flere, som er vokset op i en tid, hvor der er blevet passet godt på dem. Kost, boligforhold og hygiejne er bedret. Desuden har de gået længere tid i skole, og det er måske det, der har den største betydning. Jo rigere og mere veluddannet du er, jo mere rask er du i alderdommen, siger Karen Munk.

Flere midlertidige pladser?
Ærø er blandt de kommuner, hvor flere bliver i egen bolig. Lige nu står 12-13 plejehjemspladser ledige, og det fik i sidste uge kommunalbestyrelsen til at beslutte at skære i antallet. For selvom en fremskrivning mod 2037 viser en stigning i ældre på øen, så regner kommunen ikke med, at behovet for plejeboliger vil stige tilsvarende, siger Minna Henriksen (SF), der er formand for kultur- og socialudvalget.

- Vi har i mange år haft rigtig mange plejehjemspladser, og det har været nemt at blive visiteret. Men vi kan se, at de ældre kan mere selv, og at mange gerne vil blive i det miljø, de kender. Desuden koster det os penge at have de ledige pladser stående, siger Minna Henriksen.

I stedet overvejer kommunen at oprette midlertidige pladser, som kan benyttes af ældre, der skal samle kræfter efter for eksempel en hospitalsindlæggelse. Bagefter skal de hjem. Udviklingen er dog ikke godt nyt for alle, siger ældreforsker Karen Munk. Nogle vil gerne på plejehjem, men får afslag, fordi der i flere kommuner mangler pladser.

- Der er ældre, som har så dårligt et helbred, at de ikke længere kan opsøge andre. Kommer der heller ikke nogen på besøg, så kan de ende med at blive meget ensomme, siger hun.

  • Siden 2010 er antallet af ældre på 65 år og derover, som bor i pleje- og ældreboliger, faldet fra 69.500 til 65.000 i 2019.
  • I samme periode er antallet af ældre i aldersgruppen steget med 25 pct.
  • Samtidig er antallet af ældre, der er visiteret til at modtage hjemmehjælp, faldet. I 2010 modtog 148.955 personer på 65 år og derover hjemmehjælp mod 122.470 i 2018.
  • Antallet af pleje- og ældreboliger er faldet fra 82.000 til knap 79.000 over ti år.

Kilde: Danmarks Statistik

eo

Stillinger fra Lundgaard Konsulenterne
dkjob
www.mercuriurval.com
Fordi mennesker betyder alt