Horsens må om igen med sag om grøft

Kommunen gav afslag på at lade en grøft rørlægge, men Miljøklagenævnet har sendt sagen tilbage på kommunens skrivebord.
1. DEC 2019 14.32

HORSENS: Miljøklagenævnet har sendt et kommunalt afslag på rørlægning af en grøft tilbage til kommunen. Sagen er ikke oplyst godt nok og skal behandles efter andre paragraffer, lyder det i afgørelsen, der er truffet af nævnets formand.

Klageren er en borger i landsbyen Vinten, hvis grund grænser op til et kommunalt areal, der ligger lidt højere. Mellem grundene løber en 25 meter lang grøft, og fra den kommunale grund strømmer til tider overfladevand ned mod borgerens grund, der får problemer med ophobning af vand.

For at undgå alt det vand på sin grund ønsker borgeren en rørlægning af grøften, men Horsens Kommune har afslået det ud fra den betragtning, at der så bare bliver risiko for, at overfladevandet vil strømme ud på vejen eller ind på andre nabogrunde. Kommunen mener også, at en rørlægning giver for meget drænvand ind i kloakken, der ikke kan tage mere.

Miljøklagenævnet har gransket vandløbsloven og påpeger, hvilke specifikke paragraffer, kommunen skal behandle Vinten-borgerens ansøgning efter. Nævnet er også ude efter, at kommunen blot skriver, at der kan være kapacitetsproblemer i kloakken, og at der kan være et problem med overfladevand. Det skal kommunen gøre nærmere rede for - og altså behandle hele sagen forfra.  

Til almindelig orientering kan det oplyses, at når sagen ikke i tilstrækkeligt omfang er oplyst, er der tale om det, der kaldes det forvaltningsretlige officialprincip.

 

 

 

 

  

 

Stillinger fra Lundgaard Konsulenterne
dkjob
www.mercuriurval.com
Fordi mennesker betyder alt