Aarhus skal undersøge etikken bag demens-overvågning

En bevilling på knap fem mio. kr. gør det muligt for forskere at skabe etiske rammer for overvågning af demente, så de sikres et trygt og værdigt liv.
26. NOV 2019 15.48

AARHUS: En bevilling fra Velux Fonden har banet vejen for projektet Livstegn, der skal undersøge og evlauere brugen af overvågning af demente. Det er Aarhus Kommune, der modtager bevillingen sammen med forskere fra Aarhus Universitet, Vive og Erhvervsakademi Aarhus.

Borgere med demens kan fx have stor lyst til at gå ture, og her kan overvågningen være nyttig. Men hvad er de etiske overvejelser bag den? Det skal projektet være med til at undersøge, og med den målgruppe er det vigtigt at høre praktikere og pårørende. 

- Vi vil både inddrage demente, pårørende og plejepersonalet i processen, så de kan være med til at identificere og håndtere praktiske og etiske udfordringer og være med til at afprøve overvågningsteknologier og arbejdsgange, siger lektor i informationsvidenskab, Anders Albrechtslund, der står i spidsen for projektet.

Muligt efter lovændring
Flere og flere borgere rammes af demens, og derfor er det et vigtigt område at sætte fokus på. Frem mod 2040 forventes tallet at være fordoblet fra de cirka 89.000, der anslås at være ramt i dag. Projektet er desuden blevet til på baggrund af en ny lovændring på området. 

- Tidligere har overvågningsteknologi til demente været defineret som magtanvendelse, der krævede godkendelse, og som også indebar tilsyn fra myndighederne, men denne lovændring åbner for brug af tryghedsskabende velfærdsteknologi i plejen af demente, forklarer Anders Albrechtslund.

Projektet starter til januar og kører fire år.

ibs

Fakta

  • Projektet 'Livstegn: Overvågningsteknologier for et trygt og værdigt liv med demens' er blevet bevilget 4.972.565 kr. under Velux Fondens humanvidenskab og praksis-program.
  • Velux Fonden er en almennyttig fond, der støtter humanvidenskabelige, kulturelle, sociale og miljømæssige formål for at fremme det danske demokratiske samfund på et oplyst, inkluderende og bæredygtigt grundlag.
  • Derudover støtter fonden aktive ældre, øjen- og aldringsforskning.

Kilde: Aarhus Universitet.

 

Stillinger fra Lundgaard Konsulenterne
dkjob
www.mercuriurval.com
Fordi mennesker betyder alt