Fire Hørsholm-sager må om igen - men intet habilitetsproblem

Bech-Bruun vurderer, at den kommunale retsopfattelse om arealoverførsler er korrekt. Fire sager om manglende dispensation må dog gå om.
26. NOV 2019 14.00

HØRSHOLM: 'Hørsholm Kommunes retsopfattelse af reglerne for arealoverførsel og planlovens §19 er korrekt. Det slår ekstern juridisk vurdering fast. Den slår også fast, at der hverken er foretaget usaglige hensyn eller foreligger inhabilitet i to meget omtalte sager om arealoverførsler'. 

Sådan indleder kommunen selv sin pressemeddelelse om den redegørelse, som advokatfirmaet Bech-Bruun skulle komme med, efter at to V-medlemmer af byrådet i lokalpressen har givet udtryk for, at administrationen ikke skulle have handlet inden for Planlovens §19.

De to gav udtryk for, at 'der er opstået et smuthul, hvor Hørsholm Kommune fortætter byen gennem arealoverførsler og udstykninger, som er i modstrid med gældende byplanvedtægter og lokalplaner'. Samtidig har flere borgere antydet særbehandling af udvalgsformanden for Miljø- og Planlægningsudvalget Jan Klits (K) sag om arealoverførsel og i behandlingen af chefen for Center for Teknik Katrine Langers sag. 

Det fik direktionen til at få Bech-Bruun på banen, og konklusionen er, at advokatfirmaet er enig i kommunens retsopfattelse, men også, at den samme sagsbehandlingsfejl er sket i fire sager.

Manglede nabohøring
I spørgsmålet om inhabilitet i de to konkrete sager, lyder Bech-Bruuns vurdering, at begge sager er rutineprægede, at der ikke er lagt vægt på usaglige hensyn, og at der heller ikke forelå inhabilitet hos byggesagsteamet ved behandlingen af henholdsvis politikerens og chefens sag.

Bech-Bruun har også kigget konkret på samtlige arealoverførelsessager fra de seneste fem år, hvor der er arealoverført til eller fra grunde, som er mindre end kravene i by- eller lokalplaner. 

Det drejer sig om i alt ni sager. I fem sager, har kommunen administreret i overensstemmelse med planlovens rammer. I fire sager er der beklageligvis sket den samme specifikke sagsbehandlingsfejl, idet der ikke er gennemført en dispensationsprocedure efter Planlovens §19. En af sagerne vedrører en af de meget omtalte sager i pressen. 

I forbindelse med en dispensation skal der blandt andet foretages høring blandt naboerne, og det giver naboerne mulighed for at komme med supplerende saglige argumenter, der ikke fremgår af høringen.

- I gennemgangen af de ni sager, peger vurderingen desværre på samme fejl i sagsbehandlingen i fire konkrete sager. Det beklager vi over for de berørte borgere, og vi vil hurtigst muligt rette op på den fejlagtige sagsbehandling ved en fornyet behandling af sagen, siger teknik- og miljødirektør Ole Stilling.

 

Stillinger fra Lundgaard Konsulenterne
dkjob
www.mercuriurval.com
Fordi mennesker betyder alt