Bred aftale fordeler reserven til social, sundheds- og ældreområdet

Alle partier pånær Nye Borgerlige står bag en ny aftale om fordelingen af reservemidler efter den nedlagte Satspulje, der går til social-, sundheds- og arbejdsmarkedsområdet. Særligt demens er i fokus.

Regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti, De Radikale, SF, Enhedslisten, De Konservative, Alternativet og Liberal Alliance har indgået en aftale for, hvordan reserven på 849 mio. kr., der er afløser for Satspuljen, skal fordeles til social-, sundheds- og arbejdsmarkedsområdet.

En af de tungeste poster er 244 mio. kr. der afsættes til opfølgning på demneshandlingsplanen. I alt får sundheds- og ældreområdet cirka 367 mio. kr. til indsatser for mennesker med demens og deres pårørende, selvmordstruede personer og sorgramte.

Der afsættes deriblandt otte mio. kr. til, at Livslinien kan tilbyde selvmordtruede personer og deres påørerende akut hjælp døgnet rundt, ligesom Det Nationale Sorgcenter også får otte mio. kr. til at fortsætte med at samle og formidle den nyeste viden om sorg. 

Derudover afsættes der støtte til en rækker sociale indsatser. Blandt andet afsættes der 80 mio. kr. til at hjælpe børn i Grønland, som er udsat for overgreb, 55 millioner kroner til en exitpakke til mennesker i prostitution, og 60 millioner kroner til permanent støtte til julehjælp, sommerferiehjælp og nødovernatningstilbud. Alle pengene bliver givet over de næste fire år.

Socialreserven er en afløser for den nedlagte satspulje, som et flertal i Folketinget besluttede at sløjfe sidste år, og det har udløst bekymring for, om projekter og indsatser til socialt udsatte må lukke.

I aftalen for 2019 blev der udmøntet over 1,1 mia. kr. fra puljen alene på børne- og socialområdet. Samlet blev der givet 3,3 mia. kr. til projekter med udløb frem mod 2023.

- Det er klart, at en del af opgaven, når satspuljen er nedlagt, er, at socialpolitikken kommer til at stå i sin egen ret. Socialpolitikken er ikke noget, man bare kan sidde og aftale med puljer og projekter, siger social- og indenrigsminister Astrid Krag (S).

- Men det betyder også, at socialpolitikken spiller en rolle på lige fod med andre store politikområder, når der forhandles finanslov, siger hun.

Partierne bag aftalen vil styrke rammerne for civilsamfundet og fastsætte principper for, hvordan reserven bruges bedst på socialområdet.

Støtten skal gøres mere langsigtet og strategisk, og civilsamfundet skal prioriteres, så organisationerne får ro til det sociale arbejde, lyder det.

- Det gør vi for at sikre, at vi ikke bare ender med at sidde med en satspulje med færre penge, siger ministeren.

Ritzau / esl

 

Her er et overblik over, hvilke initiativer på sundheds- og ældreområdet der får penge:

  • Døgnåbning af Livslinien: otte mio. kr. i perioden 2020-2023
  • Opfølgning på demenshandlingsplan 2025: 244,4 mio. kr. i perioden 2020-2023
  • Opfølgning på fasttilknyttede læger på plejecentre: 20 mio. kr. i perioden 2020-2023
  • Videreførelse af Det Nationale Sorgcenter: otte mio. kr. i perioden 2020-2023
  • Pulje til mere hjemlighed på plejehjem: 20,3 mio. kr. i perioden 2020-2023
  • Supplerende finansiering til at fjerne aldersloftet for tilskud til psykologibehandling af angst: 1,2 mio. kr. årligt
  • Supplerende finansiering til udarbejdelse af udskrivningsaftaler og koordinationsplaner: 13,6 mio. kr. årligt
  • Opfølgning på demensboligpuljen: 8 mio. kr. i 2020
  • I alt til sundheds- og ældreområdet: cirka 367 mio. kr. i perioden 2020-2023

esl

Stillinger fra Lundgaard Konsulenterne
DK Job
www.mercuriurval.com
Fordi mennesker betyder alt