Brøndby efteruddanner sig til en pædagog-andel på 80 pct.

Med 22 pædagogmedhjælpere i gang med pædagoguddannelsen vil komunen ramme 80 pct. uddannede pædagoger i 2022.
20. NOV 2019 13.12

BRØNDBY: Efter flere år med minimumsnormeringer i daginstitutionerne går Brøndby Kommune nu skridtet videre. Kommunalbestyrelsen har sat penge af til, at den i forvejen høje andel af uddannede pædagoger i Brøndbys daginstitutioner skal helt op på 80 pct.

Brøndby ligger i dag allerede højt med 62 pct. uddannede pædagoger i byens 24 dagtilbud. Men lokalpolitikerne har prioriteret, at procentsatsen skal helt op på 80 i løbet af de næste år.

Bestræbelserne på at få flest mulige pædagoger har været i gang i en længere periode, hvor ledige stillinger i Brøndbys daginstitutioner er blevet besat af uddannede pædagoger. Desuden er 28 pædagogmedhjælpere netop nu i gang med at tage pædagoguddannelsen. Når de er færdiguddannede i 2022, forventer man at være oppe på 80 pct. uddannede pædagoger i alle dagtilbud.

- Med den normering vi har i Brøndby og med den høje andel af uddannede pædagoger, kan vi gøre en positiv forskel for børnene. Og selvom vi kan have travle dage, så er der tid til at få sagt ordentligt farvel til mor og far og til den vigtige voksen-barn-relation i løbet af dagen. Vi arbejder meget med sprogstimulering, og vores hus er fysisk indrettet efter de seks læreplanstemaer, fortæller Maria Kensø, leder af børnehuset Uglebo, der allerede i flere år har haft en pædagogandel på 80 pct. 

- Men vigtigst, så har vi luft til og fokus på læring i hverdagssituationerne og det daglige møde med barnet. Her kan vi som pædagoger virkelig understøtte barnets trivsel og udvikling.

ka

Stillinger fra Lundgaard Konsulenterne
Lundgaard
Nyhedsbrev