Støjgener fra bygninger i blæsevejr er ikke lovreguleret

Miljøklagenævnet giver Lyngby-Taarbæk Kommune ret efter borgerklage om støjgener fra vind, som rammer bygningsdele.
19. NOV 2019 9.00

LYNGBY-TAARBÆK: Bygningsdele, der larmer i blæsevejr, er der ikke noget at gøre ved - i hvert fald ikke i miljøbeskyttelseslovens forstand.           

Det har Miljøklagenævnet konkluderet - og har i en formandsafgørelse stadfæstet en afgørelse fra Lyngby-Taarbæk Kommune. Kommunen ville ikke give et påbud i en sag om støjgener fra vind, som rammer bygningsdele på ejendom.

Klageren, der bor i nærheden af den pågældende beboelsesejendom,  mener fra sin side, at der er hjemmel i miljøbeskyttelsesloven til at regulere støj genereret af vind på bygningsdele. Og det, selvom der ikke er tale om støj fra en virksomhed. Der er dokumenteret et støjniveau på over 100 dB(A).

Lyngby-Taarbæk Kommune fandt ingen hjemmel i miljøbeskyttelsesloven til at gribe ind, fordi lovens §42 kun regulerer erhvervsvirksomheder, bygge- og anlægsarbejder, faste anlæg til energiproduktion, og støj fra idrætsanlæg, fritidsklubber eller lignende fritidsaktiviteter.

Tomgangskørsel, private, der støjer med motordrevne redskaber, og knallertkørsel på privat grund er også nævnt. Miljøstyrelsens Referencelaboratorium har derudover også udtalt, at vindgenereret støj ikke er omfattet af miljølovgivningen.

Miljøklagenævnet giver kommunen ret - blandt andet fordi loven er rettet imod forurening som følge af menneskelig aktivitet.

 

Stillinger fra Lundgaard Konsulenterne
DK Job
www.mercuriurval.com
Fordi mennesker betyder alt