København hjælper firmaer med at sænke energiforbruget
Fjernvarmeanlæg.
Foto: Mads Jensen, Ritzau Scanpix

København hjælper firmaer med at sænke energiforbruget

Syv nye partnere er med i partnerskabet Energispring, der nu tæller 43 af byens store bygningsejere.
18. NOV 2019 15.30

KØBENHAVN: Syv nye bygningsejere i København er nu med i en partnerskabsaftale - Energispring - som siden begyndelsen for tre et halvt år siden er vokset fra 22 til 43 bygningsejere inden for pensionskasser, interesseorganisationer, administratorer og hoteller, oplyser kommunen. 

For at nå målet om at blive CO2-neutral i 2025, spiller alle bygninger inden for kommunegrænsen en væsentlig rolle, da 22 pct. af den CO2, der udledes i Københavns Kommune, kommer fra brug af fjernvarme i bygninger. Tilgangen af nye partnere viser, at der er et behov for et sted, hvor virksomhederne kan dele viden og data om reducering af energiforbruget. 

Energisprings tilgang til reduktion af energiforbrug i bygninger er først at få et godt kendskab til energiforbrugsdataene, derefter at få styr på, at varmekilder kører optimalt. Hofors erfaringer er, at der er 10 pct. energi at spare ved at sikre sig, at fjernvarmeanlæg driftes og er indreguleret korrekt. Og der er gevinster at hente. I 2019 har de 22 bygningsejere, der har været med siden 2016, sparet fire pct. af deres varmeregning. 

For at følge udviklingen, deler partnerne data for varmeforbrug samt redskaber til at optimere bygninger med forhøjet energiforbrug. Hver tredje måned bliver der lavet et benchmark på varmeforbruget i 140 af partnernes tilmeldte ejendomme. Inden udgangen af 2019 kommer der også et benchmark for elforbrug. Alt i alt skal Energispring hjælpe med at nedbringe de københavnske bygningers energiforbrug med 20 pct. på varmen og 20 pct. på el i erhvervsejendomme.  

De syv nye partnere er:

  • Arbejdernes Landsbank
  • AP Pension
  • ATP Ejendomme
  • CBRE
  • Guldsmeden Hotels
  • Kirkbi
  • Refshaleøens Ejendomsselskab 

Hofors erfaring er, at man kan reducere varmeforbruget med ti pct. alene ved at optimere driften af fjernvarmecentralerne. Det vil sige uden større investeringer i fx klimaskærm, vinduer, nyt tag eller andet som man ellers typisk forbinder med reduktion af varmeforbrug.

Et korrekt indstillet fjernvarmeanlæg, som tilses jævnligt samt elektronisk energistyring kan typisk give en stor gevinst. Med en elektronisk energiovervågning kan man eksempelvis indstille alarmer, som alarmerer ved udsving i forbrug eller andre uregelmæssigheder, så man hurtigt kan agere og tilpasse driften. 

Københavns Kommune har med Klimaplanen sat sig det mål at blive verdens første CO2-neutrale hovedstad i 2025. Det kræver samlede CO2-besparelser på 900.000 ton i 2025. 

ka

Stillinger fra Lundgaard Konsulenterne
Lundgaard
Nyhedsbrev