Pramløsning for Lynetteholm kan give miljøgevinst

Et stort anlægsprojekt i London har nedbragt udledningen af CO2 og kvælstofilte ved at bruge pramme til at transportere overskudsjord. Beboere og grønne partier kalder på samme løsning for Lynetteholm.

KØBENHAVN: Jorden til opfyldning af Lynetteholm bør sejles ind via pramme i Øresund. Det mener beboere i den nordlige del af Amager, der frygter for bydelens fremtid, når omkring 80 mio. ton jord over de kommende årtier skal fyldes i Øresund nord for Refshaleøen og med tiden danne den kunstige ø Lynetteholm.

På den måde undgår beboerne nemlig at blive naboer til 72 lastbilkørsler i timen, ti timer om dagen, 250 dage om året i 30 år, sådan som udregninger fra COWI har anslået, det vil kræve for at fragte jorden til Lynetteholm på lastbiler.

I to forundersøgelser af transporten ved anlægning af Lynetteholm er vandvejen kun kortfattet nævnt. COWI nævner kort jordtransport med pram som en endnu ikke undersøgt mulighed, mens Rambøll slet ikke nævner vandvejen i en lignende forundersøgelse.

Men en sådan løsning vil ikke kun skåne byens borgere for meget tung lastbiltrafik, men kan tilmed også vise sig at være bedre for miljøet.

Det antyder målinger fra et enormt byggeprojekt langs Themsen i hjertet af London, hvor flere hundrede tusinde lastbilkørsler gennem den travle hovedstad er blevet erstattet med jordtransport på pramme op og ned ad floden. Det skriver TV2 Lorry.

Ved udgravningen og anlægningen af kloak- og skybrudstunnelen Thames Tidal Tunnel – et projekt til over 40 mia. kr. – har man indtil videre transporteret to mio. ton overskudsjord fra tunneludgravningerne væk fra London på pram.

Det uafhængige Emissions Analytics har i samarbejde med bystyret i London lavet målinger fra prammenes udledninger, som viser markante miljøgevinster i forhold til lastbiltransport.

Disse viser, at en tre-fjerdedele fyldt pram med en kapacitet på 1.000 tons udleder 90 pct. mindre CO2 og 54 pct. mindre NOx (kvælstofilte, red.) på jordtransporten end moderne lastbiler ville gøre ved at fragte samme mængde.

Holdet bag Thames Tidal Tunnel oplyser til TV2 Lorry, at valget om at fragte jord via er en løsning, der er omkring 470 mio. kroner dyrere i forhold til transport udelukkende med lastbiler.

En oplagt mulighed
Kåre Press Kristensen, der er seniorrådgiver i Det Økologiske Råd og ekstern underviser i luftforurening på DTU, kalder pramme med partikelfiltre monteret og især eldrevne pramme for en oplagt mulighed.

- Vi vil meget gerne opfordre politikerne til at undersøge mulighederne for jordtransport på pramme med røggasrensning og især elektriske pramme. Det vil være helt i tråd i Københavns mål om CO2-neutral hovedstad i 2025, siger Kåre Press Kristiansen.

I Københavns Kommunes Borgerrepræsentation mener gruppeformændene for de røde og grønne partier, at jordtransport på lastbiler er en uacceptabel løsning.

- Sådan som scenarierne er udlagt lige nu, er uspiseligt for os. Hvis vi gerne vil have en grøn by, som vi jo har lovet københavnerne, er det svært at få den vision til at harmonere med, at der skal 72 lastbiler i timen gennem byen, siger Mette Annelie Rasmussen (R).

Udviklingsselskabet By & Havn, der under Københavns Kommune og den danske stat står for udviklingen af Lynetteholm, understreger over for TV 2 Lorry, at de ikke har lagt sig fast på måden, jorden til den kunstige ø skal transporteres på.

Kommunikationschefen Kristian Wederkinck Olesen forklarer, at muligheden for søtransport ikke fylder mange linjer i forundersøgelserne, fordi det endnu ikke er undersøgt, hvor jorden skal udskibes fra.

MG

Stillinger fra Lundgaard Konsulenterne
Lundgaard
Nyhedsbrev