Frøer bremser planlagte p-pladser ved supersygehus

HILLERØD / HOVEDSTADEN: Spidssnudede frøer, store vandsalamandere og Danmarks Naturfredningsforening står som vindere og Hillerød kommune og Region Hovedstaden som tabere, efter at Miljø- og Fødevareklagenævnet netop har ophævet den dispensation, som Hillerød Kommune tidligere på året gav til at inddrage 16.400 kvadratmeter beskyttet natur for at anlægge p-pladser til det kommende nye supersygehus syd for Hillerød. Det skriver Frederiksborg Amts Avis.

Nævnet mener ikke, at Hillerød Kommune har sikret sig, at de planlagte afværgeforanstaltninger i form af erstatningsarealer med tilstrækkelig sikkerhed opvejer tab af rasteområder for de truede dyrearter. Sagen var anlagt af Danmarks Naturfredningsforening i Hillerød. For Nyt Hospital kommer afgørelsen netop som byggeriet skal starte for alvor.

- Det er noget skidt. Vi kan godt lave p-pladser uden de 16.400 kvadratmeter - men langtfra mange nok. Nu må vi kontakte kommunen og finde en løsning. Vi kan tilrettelægge byggeriet, så vi går uden om det omstridte areal, så vi ikke bliver forsinkede, men vi havde gerne været denne sag foruden. Det er op ad bakke, og man kunne godt have ønsket sig en anden grund at bygge på, for der er mange problemer med den vandfyldte jord, siger Per Tærsbøl (K), formand for regionens politiske følgegruppe for Nyt Hospital Nordsjælland.

MG

 

Stillinger fra Lundgaard Konsulenterne
dkjob
www.mercuriurval.com
Fordi mennesker betyder alt