Kommuner skal forlænge sygedagpenge i verserende sager

Ankestyrelsen fastslår i principafgørelse, at kommunerne skal forlænge sygedagpengeperioden efter revurderingstidspunktet, når en af forlængelsesmulighederne er opfyldt.
17. NOV 2019 13.08

Kommunerne må ikke automatisk stoppe udbetalingen af sygedagpenge, hvis der er anmeldt en arbejdsskade til Arbejdsmarkedets erhvervssikring, og der er endnu ikke truffet afgørelse i sagen. 

Det fastslår Ankestyrelsen i en principafgørelse om sygedagpenge-periode og arbejdsskadesager.

Afgørelsen har konkret udgangspunkt i en sag, hvor en specialarbejder anmeldte en overreven ledlæbe i skulderen som arbejdsskade - og stadig ventede på endelig afslutning af sagsbehandlingen, da bopælskommunen besluttede at stoppe udbetaling af sygedagpenge. Den afgørelsen gik specialarbejderen til Ankestyrelsen med og fik medhold.

Ankestyrelsen omgør kommunens beslutning om at stoppe udbetalingen af sygedagpenge og skriver blandt andet i sin afgørelse:

'Sygedagpengeperioden skal forlænges, når der er rejst sag om anerkendelse af en arbejdsskade. Sygedagpengene skal standses efter Arbejdsmarkedets Erhvervssikrings første afgørelse om erhvervsevnetab. Det er dog en betingelse, at sygemeldingen helt eller delvis har forbindelse med den verserende arbejdsskadesag.'

Klageren pådrog sig en skulderskade på arbejde i august 2016. Han anmeldte skaden som arbejdsskade i januar 2017, men Arbejdsmarkedets Erhvervsstyrelse afgjorde i juni 2017, at skaden ikke kunne anerkendes som en arbejdsskade. Den afgørelse omstødte Ankestyrelsen i december og pålagde Erhvervsstyrelsen at viderebehandle sagen med henblik på erstatning for tab af erhvervsevne og godtgørelse for varigt mén. Sagen var således under behandling, da kommunen besluttede at stoppe udbetalingen af dagpenge i august 2018.

Ankestyrelsen lægger vægt på, at der er sammenhæng mellem uarbejdsdygtighed og den anmeldte arbejdsskade. Og at klageren på revurderingstidspunktet fortsat var sygemeldt grundet skuldersmerter som følge af afrivning af forreste ledlæbe i højre skulder.

Ankestyrelsen valgte at behandle sagen principielt for at afklare, hvorvidt der kan ske forlængelse af sygedagpengeperioden, hvis Ankestyrelsen hjemviser eller ændrer en afgørelse fra Arbejdsmarkedets Erhvervssikring.

Stillinger fra Lundgaard Konsulenterne
DK Job
www.mercuriurval.com
Fordi mennesker betyder alt