KL og regionerne i alliance for at mindske social ulighed i sundhed

Den sociale ulighed i sundhed stiger. En ny alliance bestående af regioner, kommuner, organisationer, civilsamfund og private skal arbejde for at mindske uligheden.
7. NOV 2019 9.55

Ulighed i sundhed er omdrejningspunktet for en ny alliance, som gennem en række indsatser i fællesskab og hver for sig vil sætte fokus på problemet. Alliancen består af Danske Regioner, KL, Kræftens Bekæmpelse, Danske Patienter, Lægeforeningen, DSR, Jordemoderforeningen, DGI, PensionDanmark, FOA, 3F og Fagligt selskab for Sundhedsplejersker.

Tallene fortæller sin egen historie: I dag forventes mænd på 30 år med en grundskoleuddannelse at leve gennemsnitlig 7,6 år kortere end mænd med lang videregående uddannelse. For kvinder er den tilsvarende forskel på 5,5 år. 92 pct. med en lang videregående uddannelse har et godt selvvurderet helbred mod 68 pct. blandt dem, der har grundskole som den længste uddannelse.

Der kan være mere end ti års forskel i den gennemsnitlige levealder, alt efter om man bor i den velstående eller mindre velstående del af en kommune. Med andre ord: Der er i stigende grad forskel på, hvor langt og sundt et liv vi lever, alt efter hvilken position i samfundet, vi har.

Brug for en fælles indsats
- Ulighed i sundhed opstår ikke i mødet med sundhedsvæsenet. Men uligheden må ikke forstærkes i borgerens møde med sundhedsvæsenet - helst skulle uligheden mindskes. Og det gør vi blandt andet ved at inddrage og støtte patienten i behandlingen. Det betyder, at to personer med samme diagnose ikke nødvendigvis skal have det samme forløb – det skal tilpasses den enkeltes behov og situation, siger Stephanie Lose (V), formand for Danske Regioner.

Uligheden begynder allerede, når et barn fødes, og den vokser gennem livet som resultat af opvækstvilkår, arbejdsmiljø, socialt netværk og økonomiske vilkår.

- Hvis vi skal lykkes med at vende udviklingen, er der brug for, at alle aktører omkring borgerne gør en fælles indsats. Derfor er jeg glad for, at vi nu er gået sammen i denne alliance – og forhåbentlig får flere lyst til at være med. I kommunerne er vi er i kontakt med borgerne på mange tidspunkter i livet gennem sundhedsplejen, skoler, dagtilbud, familieafdelinger og i de lokale samfund og har derfor mange muligheder for at arbejde intensivt med at mindske uligheden. Særligt i forhold til tidlige forebyggende indsatser for børn og unge er der et stort potentiale for at sætte ind og forhindre den sociale ulighed i at vokse, siger Jette Skive (DF), formand for KL’s Sundheds- og Ældreudvalg. 

Det konkrete indhold i initativet er ikke afsløret, men i et indlæg bragt i Jyllands-Posten, peger Stephanie Lose og Ulla Astman (S), næstformand i Danske regioner på en række fokusområder for regionerne i alliancen:

  • Diabetespatienter skal have samme, høje kvalitet i behandlingen.
  • Der skal tages hånd om socialt udsattes behandlingsbehov.
  • Lighed i sundhed skal tænkes ind i forebyggelsesindsatsen.
  • Der skal arbejdes for højere cigaretpriser.
  • En folkesundhedslov, der sikrer, at forebyggelse tænkes ind på tværs af alle politikker, velfærdsområder og på tværs af stat, regioner og kommuner, inklusive mulighederne for at oprette fem nye folkesundhedscentre, der skal yde rådgivning og forskning i forebyggelse og bidrage med at bringe parter sammen i brede partnerskaber. 

 

Stillinger fra Lundgaard Konsulenterne
dkjob
www.mercuriurval.com
Fordi mennesker betyder alt