Tilsyn kritiserer Fanø-borgmester for egenhændigt at afvise forslag

Fanøs tidligere borgmester afviste at behandle seks ændringsforslag til kommuneplanen. Han burde i stedet have ladet byrådet stemme om det.
2. NOV 2019 9.00

FANØ: Snart to år efter en klage fra et byrådsmedlem på Fanø er Tilsynet under Ankestyrelsen kommet med en udtalelse om en sag, der foregik i det tidligere byråds sidste måned - i december 2017.

Den daværende borgmester Erik Nørreby (V) afviste dengang at behandle seks ændringsforslag fra SF til kommuneplanen, som var på dagsordenen under byrådsmødet i december 2017. 

Nørreby henviste til, at byrådsmedlemmerne ikke havde haft mulighed for at forholde sig kvalificeret til de ret omfangsrige forslag, der heller ikke havde været sendt med ud sammen med det øvrige dagsordenmateriale.

Men det er Ankestyrelsens opfattelse, at det er kommunalbestyrelsen, der har kompetence til at træffe den slags beslutninger, så borgmesteren kunne ikke bare afvise behandling af forslagene uden forudgående afstemning. 

Borgmesteren fremhævede dengang også, at byrådsmedlemmet havde haft rig mulighed til at fremsætte forslagene under udvalgsbehandlingerne forud.

Ankestyrelsen holder sig dog overordnet til, at ændringsforslagene var fremsat rettidigt, inden hovedforslaget var sat til afstemning.

 

Læs brevet fra Ankestyrelsen til kommunen.

 

Stillinger fra Lundgaard Konsulenterne
Lundgaard
Nyhedsbrev