Nyt ældretilsyn har udstedt otte påbud

KORT NYT25. OKT 2019 6.41

Otte påbud – hvoraf et er ophævet. Sådan lyder status, siden det nye ældretilsyn trådte i kraft den 1. juli 2018 under den daværende ældreminister Thyra Frank (LA). Årligt foretager det nye tilsyn omkring 200 besøg. Det skriver Fagbladet FOA. 

Formålet med Ældretilsynet var at få et 'uafhængigt øje på ældreplejen’ – og tilsynet har mandat til at give både påbud og bøder og i yderste tilfælde lukke plejecentre, hvilket dog endnu ikke er sket. Af de otte påbud, der er udstedt, er foreløbig ét fjernet igen, fordi der er gennemført forbedringer det pågældende sted.

Ældretilsynet hører under Styrelsen for Patientsikkerhed. Som udgangspunkt er der tale om varslede tilsynsbesøg, hvor plejecentrene vurderes ud fra 12 målepunkter, der blandt andet omfatter borgernes livskvalitet, magtanvendelse samt ansvars- og kompetencefordeling.

ka

Se flere stillinger
Nyhedsbrev