Holstebro taber sag om midlertidigt pleje-ophold

KORT NYT23. OKT 2019 9.09

HOLSTEBRO: Holstebro Kommune har fået en konkret afgørelse imod sig i en sag om en 71-årig borger på en midlertidig plads i en plejebolig. Borgeren blev opkrævet omkring 7.000 kr. for opholdet, ville ikke betale og fik to gange afslag på klager til kommunen, men nu har Ankestyrelsen afgjort sagen til borgerens fordel, skriver Dagbladet Holstebro.

Der var tale om 142 kr. om dagen for især mad under opholdet på en såkaldt MTO-plads - 'MidlerTidigt Ophold'. Borgeren klagede, efter det gik op for ham, at kommunen på opfordring fra KL havde stoppet med at opkræve penge fra akutpladser 19. december 2018.

Ifølge Ankestyrelsen er det afgørende i sagen, at den 71-årige ved indflytningen var så syg, at han ikke var i stand til at varetage sine økonomiske interesserer og ikke kunne skrive under på et skema om valgfrie ydelser. Han kunne heller ikke bruge nødkald. Kommunen havde heller ikke truffet en egentlig afgørelse om betaling med tilhørende klagevejledning, og det er også en fejl.

ka

Se flere stillinger
Nyhedsbrev