Hillerød lader bevaringsværdigt hus rive ned og ser på nye regler

Arkitekturudvalget vil på Museum Nordsjællands opfordring overveje muligheder for at kunne bevare flere bygninger med kulturhistorisk værdi.
17. OKT 2019 12.25

HILLERØD: Et flertal på fire-et i Arkitekturudvalget i Hillerød dispenserer nu fra en lokalplan og tillader nedrivning af en sidebygning i midtbyen, så der kan bygges en ny tilsvarende bygning, der stort set bliver magen til. 

- Det er en bygning, som ikke kan repareres. Den er sunket 40 centimeter i den ene side og bliver holdt sammen af spændwirere mellem ydervæggene. Så det er desværre for sent at redde den, siger udvalgsformand Dan Riise (V) til Lokalavisen Hillerød.

Ifølge sagsfremstillingen er der tale om en såkaldt Save-registrering af sidehuset vurderet til kategori 5 (middel bevaringsværdig), hvorimod sidehuset i lokalplanen i samspil med hovedhuset er vurderet bevaringsværdigt (kategori 1-3). 

Frygt for præcedens
Museum Nordsjælland havde anbefalet, at bygningen blev bevaret og restaureret og peget på, at bygningen kan være ældre end 1914, som lokalplanen angiver, hvilket gør den mere værdifuld ud fra et kulturhistorisk perspektiv. 

- Det er principielt forkert, at en ejer kan lade en bygning forfalde i årevis, selvom den er erklæret bevaringsværdig i en lokalplan som her, siger udvalgsmedlem Peter Langer (SF), der fulgte museets anbefaling og ikke kunne stemme for dispensationen.

Museet frygter præcedens i tilsvarende sager og anbefaler, at Hillerød Kommune i fremtidige lokalplaner med bevaringsværdigt byggeri fastlægger regler for ændringer i facader og generel vedligeholdelse.

Arkitekturudvalget ønsker nu på den baggrund at få en mere generel sag på dagsordenen om mulighederne for bevaring af bygninger, og ifølge Dan Riise skal udvalget blandt andet se på, 'om vi skal have en kommunal pulje til vedligehold af bygninger, hvis ejere ikke har råd til at vedligeholde'.

 

Stillinger fra Lundgaard Konsulenterne
Lundgaard
Nyhedsbrev