Incestoffer vinder principsag mod kommune - giver håb for andre

53-årige Jytte Jensen, der blev misbrugt af sin far, har nu rettens ord for, at Vejle Kommune svigtede hende tilbage i 1980'erne.
16. OKT 2019 9.22

VEJLE: Vejle Kommune svigtede Jytte Jensen, da hun tilbage i 1970’erne og 1980’erne blev udsat for seksuelt misbrug af sin far. Det har retten i Kolding vurderet tirsdag i en sag, der potentielt kan få principiel betydning for andre ofre i Jytte Jensens situation.

'Vejle Kommune skal anerkende at være erstatningsansvarlig over for Jytte Eliza Jensen for tilsidesættelse af sine forpligtelser, herunder for ikke at have truffet fornødne foranstaltninger for at sikre hende mod de seksuelle overgreb, der blev begået mod hende af faderen i perioden 1980 og frem til hun fyldte 18 år', lyder dommen, og nu skal retten efterfølgende tage stilling til Jytte Jensens krav om erstatning.

Hun har krævet 2,2 mio. kr. Vejle Kommune har endnu ikke taget stilling til, om man vil anke byretsdommen om ansvarssvigt til Landsretten.

- Jeg er lettet, og jeg er overrasket. Jeg har vundet, og Vejle er blevet kendt erstatningspligtig. Det er en forløsning, at der endelig er nogen, der tror på mig, og det jeg har sagt. De har svigtet hele vejen igennem, og de har ikke gjort nok, og det er det, de bliver dømt på, siger Jytte Jensen til DR Trekanten.

53-årige Jytte Jensen og hendes søster blev seksuelt misbrugt af deres far, da de var børn. Overgrebene var hyppige, og i 1986 blev faren idømt 2,5 års fængsel for sine forbrydelser. Siden har Jytte Jensen døjet med eftervirkningerne af de traumatiske oplevelser. Hun fik i 2011 stillet diagnosen posttraumatisk stress og blev bevilliget en førtidspension.

Bøjede sig for forældreønske
Kommunens brøde daterer sig tilbage til 1980, hvor Vejle Kommune bøjede sig for et ønske fra hendes forældre og lod hende og lillesøsteren flytte tilbage fra det børnehjem, de boede på. Den såkaldte 'hjemgivelse' var blevet afvist af den daværende Nørre Aaby Kommune, men forældrene vandt en klagesag og fik slået fast, at det var Vejle Kommunes socialudvalg, der skulle sige ja eller nej.

Byrådet i Vejle trodsede advarslerne og sagde ja til forældrenes ønske. Accepten var dog ledsaget af et krav om, at der blev tilknyttet en støtteperson til pigerne, og at der var tale om en prøveperiode på et halvt år.

Det har senere vist sig, at en daværende rådgiver advarede kommunen om risikoen for incest fra faderen mod pigerne - allerede før hjemgivelsen på baggrund af advarsler fra ansatte på børnehjemmet - siden på baggrund af samtaler, hvor faren havde svært ved at forstå, at det var forbudt at gå i seng med ens egne børn, skriver Vejle Amts Folkeblad.

Heller ikke et selvmordsforsøg fra Jytte Jensen i maj 1981 var nok til, at kommunen greb ind og fjernede hende og søsteren fra hjemmet. Først da Jytte Jensen som 18-årig anmeldte sin far for de seksuelle overgreb, skete der noget.

På grund af en ny lov fra 2018 kan sager om misbrug af børn ikke længere blive forældede. Derfor fik Jytte Jensen mulighed for at lægge sag an mod Vejle Kommune for omsorgssvigt. Hun krævede en erstatning for tabt arbejdsfortjeneste og tort, og det har hun nu fået medhold i.

Retten: Kommunens indsats var utilstrækkelig
Ifølge dommen handlede kommunen ikke tilstrækkeligt til at opfylde sine forpligtelser. Som retten fastslår:

'Da overgrebene fortsatte igennem hele perioden og da kommunen ikke forøgede indsatsen, heller ikke efter Jytte Eliza Jensens selvmordsforsøg og tilsyneladende lod støtten til familien i henseende til børnene helt ophøre fra 1982, finder retten, at kommunens indsats i forhold til at varetage tilsyns- og omsorgsforpligtelsen har været utilstrækkelig.'

Vejle Kommune tager dommen til efterretning, men overvejer fortsat en eventuel anke.

- Det er en frygteligt tragisk sag, som skete for 35-40 år siden, og jeg har det forfærdeligt med det, som et barn var udsat for i de år. Jeg er på Vejle Kommunes vegne utrolig ked af, at vi ikke den gang handlede anderledes. Det er samtidig vigtigt at understrege, at forløbet på ingen måde afspejler den standard, som vores Familieafdeling i dag leverer, siger borgmester Jens Ejner Christensen (V), til Vejle Amts Folkeblad og tilføjer:

- Men selvom vi burde have handlet anderledes, er vi som kommune også nødt til at få afprøvet ved domstolene, om vores måde at agere på den gang også er ensbetydende med, at vi juridisk set er ansvarlig for handlinger, som skete for over 35 år siden. Det har været rettens opgave at vurdere, om kommunen handlede korrekt ud fra de regler og faglige standarder, som var gældende for over 35 år siden. Det er på den måde en principiel sag for alle landets kommuner: I hvilket omfang kan vi gøres ansvarlige for fortidens handlinger.

 

Stillinger fra Lundgaard Konsulenterne
Lundgaard
Nyhedsbrev