Hospital undersøger bygge-asbest

Beskyttelsesforanstaltningerne, når man arbejder med asbest, er forældede. Derfor skal Aalborg Unversitetshospital undersøge nye metoder og beskyttelse.
14. OKT 2019 14.05

NORDJYLLAND: Aalborg Universitetshospital, AAUH, skal undersøge gammel asbest i byggeindustrien, hvor universitetets arbejds- og miljøtekniske afdeling står bag et nyt forskningsprojekt. Her skal afdelingen også være med til at udvikle metoder til at opdage og beskytte håndværkere mod de farlige fibre, der blandt andet kan udvikle sig til lungesygdommen asbestose.

Projektet skal også vise, om CT-scanninger kan vise tegn på netop asbestose og andre sygdomme. Blandt andet bliver HRCT-scanninger fra de seneste ti år gennemgået.

På grund af asbestens sygdomsrisiko, kan der gå håndværkere rundt med tidlige stadier, selvom der skal tages særlige beskyttelsesforanstaltninger, når man arbejder med at fjerne asbestholdige materialer. 

Ifølge AAUH er der ikke lavet synderligt om på målemetoderne de sidste 30 år, og beskyttelsesforanstaltningerne er heller ikke ændret. 

- Vi vil gerne udarbejde nogle bedre og opdaterede værktøjer til at kunne sige, hvornår der skal tages alle værnemidler, afspærring og indkapsling i brug, og hvornår man kan nøjes med mindre indsatser som rengøring eller åndedrætsværn. Vi skal sikre, at beskyttelsen af håndværkerne er i top, men måske kunne man i nogle tilfælde nøjes med mere specifikke og mindre omfattende beskyttelsesforanstaltninger, så byggeprojekter, hvor der findes asbest, ikke bliver unødigt dyre og forsinkede, siger Jakob Hjort Bønløkke, overlæge på Arbejds- og Miljømedicinsk Afdeling, AAUH.

ibs

 

Deltagere:

  • Arbejds- og Miljømedicinsk Afdeling, Aalborg Universitetshospital
  • Arbejdsmedicin, Aarhus Universitetshospital
  • NIRAS
  • Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø
  • Institut for Folkesundhed, Aarhus Universitet
  • Desuden er der tæt dialog og samarbejde med arbejdsgivere, arbejdstagere og rådgivere i byggebranchen samt internationale samarbejdspartnere

Kilde: Aalborg Universitetshospital

Se flere stillinger
Nyhedsbrev