Nedlagt dambrug giver bæk sine slyngninger tilbage

Ikast-Brande Kommune aftalte lukning af et dambrug efter 100 år med fiskeproduktion, og nu er der igen passage for fisk.
14. OKT 2019 9.30

IKAST-BRANDE: Efter 100 år med fiskeproduktion ved Kidmosebæk Dambrug har Ikast-Brande Kommune bragt vandløbet tilbage til sine oprindelige slyngninger og givet passage til fisk.

Dambruget blev med kommunal mellemkomst lukket 1. maj i år, og siden har kommunen gennemført et større landskabsprojekt, der har fjernet stemmeværket, der har blokeret for vandrende fiskearter. Dermed har Kidmose Bæk fået sine slyngninger tilbage - samt fire gydebanker, to på 20 meters længde og to på 15 meters længde i vandløbets bredde.

Projektet er en del af den kommunale indsats i de statslige vandområdeplaner. Stemmeværket var den sidste tilbageværende spærring i Kidmose Bæk, og med nedlæggelsen skabes der således passage for vandrende arter i hele Kidmose Bæk og adgang til de 7,4 kilometer målsat vandløb, der ligger ovenfor.

Kidmose Bæk, der er cirka ni kilometer lang, har sit udspring vest for Ejstrupholm, løber mod vest ud i Holtum Å, der er en del af Skjern Å-systemet. Til sidst løber åen til Ringkjøbing Fjord og er udpeget som internationalt naturbeskyttelsesområde med skærpet målsætning.

Der er registreret 17 fiskearter i Skjern Å-systemet, herunder de rød- og gullistede habitatarter og såkaldt opmærksomhedskrævende arter som laks, stalling, ørred, ål, helt og finnestribet ferskvandsulk samt rundmundene bæk-, flod-, og havlampret. Laks, bæklampret og finnestribet ferskvandsulk findes udbredt i Holtum Å neden for Kidmose Bæk.

Holtum Å med tilløb, herunder Kidmose Bæk, er også omfattet af forvaltningsplan for Odder.

Stillinger fra Lundgaard Konsulenterne
Lundgaard
Nyhedsbrev