Wermelin: Pligt til at udrydde vaskebjørne
Foto: Terkel Broe Christensen, Ritzau Scanpix

Wermelin: Pligt til at udrydde vaskebjørne

Vaskebjørnen udgør en alvorlig trussel mod biodiversiteteten og kan smitte dyr og mennesker med en farlig parasit.

Miljøminister Lea Wermelin (S) tager det ganske alvorligt, at Miljøstyrelsen frygter, at vaskebjørnen snart for alvor vil bevæge sig over den tysk-danske grænse, fremgår det af et ministersvar i Folketinget.
 
Vaskebjørnen er på EU-listen over ikkehjemmehørende invasive arter, og da arten ikke er vidt udbredt i Danmark, har Danmark pligt til at udrydde vaskebjørne, når de opdages. Det skriver hun i et svar på et spørgsmål fra MF Erling Bonnesen (V).

'Jeg ser med alvor på risikoen for, at vaskebjørnen kan brede sig til Danmark og udgøre en trussel mod den hjemmehørende biodiversitet. Vaskebjørnen kan også overføre rabies og en særlig farlig parasit til ræve, hunde og mennesker', lyder det.

Miljøstyrelsen beskrev i september, at det er et spørgsmål om tid, før vaskebjørnen kommer til at udgøre en trussel mod Danmark. Der er nemlig set en kraftig vækst i udbredelsen i Tyskland.

Frivillige skal ind over
- Vaskebjørnen er en fantastisk klatrer og dermed til fare for fugle og æg både på jorden og i træerne. Men når den udgør en helt særlig trussel, så er det, fordi den bærer på en farlig parasit, som kan smitte til mennesker, sagde specialkonsulent Mariann Criel fra Miljøstyrelsen til Ritzau.

- Vi ser lige nu årligt et sted på op mod 20 skudte eller tilfangetagne vaskebjørne herhjemme spredt ud over landet. Det er et tegn på, at de fleste kommer fra ulovlig hold af vaskebjørne, der så siden er sat ud i naturen, sagde hun.

Miljøstyrelsen har etableret et beredskab, som kan igangsætte en hurtig indsats for at udrydde individer af vaskebjørn, når de observeres i Danmark. Og så er der netop nu en offentlig høring i gang om et udkast til en forvaltningsplan for mink, mårhund og vaskebjørn.

'Vaskebjørnen er på EU-listen over ikkehjemmehørende invasive arter, og da arten ikke er vidt udbredt i Danmark, har Danmark pligt til at udrydde vaskebjørne, når de opdages', skriver Wermelin, der i sit svar også lægger vægt på, at der i udkastet til forvaltningsplan kommer fokus på aktiv deltagelse af lodsejere, frivillige og organisationer. 

ka

Stillinger fra Lundgaard Konsulenterne
Lundgaard
Nyhedsbrev