Fra Midtjylland til Bruxelles og tilbage igen
Det europæiske regionsudvalgs præsident, belgiske Karl-Heinz Lambertz.
Foto: © European Union / John Thys

Fra Midtjylland til Bruxelles og tilbage igen

Der er langt fra danske kommuner og regioner til EU's institutioner. Nu vil det europæiske regionsudvalg inddrage borgere hele vejen fra Danmark til Belgien.
16. OKT 2019 8.30

Det er ikke kun en kommunal tendens at involvere borgere mere og mere i de politiske beslutninger. Også det europæiske regionsudvalg ønsker større borgerinvolvering i EU, og derfor har udvalget, der i forvejen repræsenterer regioner og kommuner i EU, vedtaget en ny resolution.

Udvalget vil helt konkret indføre et nyt led i beslutningsprocessen, en slags borgerudvalg og høringer, som skal sikre, at 80.000 lokale myndigheder, 280 regioner og en lang række borgere kommer til orde.

De beder derfor kommissionen om at indføre et struktureret, permanent system for borgerhøringer og feedbackmekanismer, så lokale og regionale myndigheder får mulighed for at give sit besyv med, når EU-politikker har fået lov til at virke et stykke tid ude i medlemslandene. Det sker i kølvandet på EP19 og forud for den nye EU-kommissions mandatperiode.

- Vi bliver nødt til at gentænke den måde, EU virker, så det er tættere på borgerne. Det er derfor, vi beder om at få oprettet en permanent mekanisme for borgerdialog og en EU-baseret regering på mange niveauer, bedre lovgivning og mere nærhed, sagde regionsudvalgets præsident Karl-Heinz Lambertz under en af udvalgets seks årlige plenarforsamlinger i Bruxelles.

Han mener, at det vil styrke tilliden i EU. Vejen til mere borgerinvolvering i EU går altså (også) gennem danske regioner.

- Der er et behov for at ændre måden, vi prioriterer EU politik, og det gør vi ved at øge regioners involvering i beslutningstagningen, tilsluttede første næstformand, finnen Markku Markkula, sig. Han understregede, at det i høj grad er regioner, der for eksempel skal arbejde for at føre miljøpolitikker ud i livet og for at sikre klimaneutralitet inden 2050.

  • En resolution er en udtalelse, som udvalgets medlemmer vedtager.
  • Den viser, hvor regionsudvalget står i forhold til ny lovgivning, og hvad de mener i forskellige sager.
  • Udtalelsen sendes efterfølgende til alle EU's institutioner.
  • Kommissionen skal høre regionsudvalget i den tidligste fase af lovgivningsprocessen, når det handler om politikområder, som berører kommuner og regioner.
Stillinger fra Lundgaard Konsulenterne
Lundgaard
Nyhedsbrev