Ankestyrelsen: Kommunen skal hjælpe med posten

KORT NYT3. OKT 2019 13.58

Efter en principsag har Ankestyrelsen afgjort, at en borger har ret til socialpædagogisk støtte til posten. Borgeren havde forinden efterspurgt hjælp til posthåndtering, men kommunen havde henvist til væresteder, hvor borgeren i forvejen var tilknyttet. 

Ankestyrelsen vurderer, at borgeren på grund af betydelig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller særlige sociale problemer har behov for socialpædagogisk støtte til posthåndtering, og at denne opgave ikke i tilstrækkelig grad kan løses af værestedet. 

I afgørelsen lagde Ankestyrelsen vægt på forholdene på værestederne, der begge har ydet hjælp til borgeren med posthåndtering, men værestederne har for få ressourcer til at hjælpe tilstrækkeligt. 

Læse hele principafgørelsen her.

esl

Stillinger fra Lundgaard Konsulenterne
dkjob
www.mercuriurval.com
Fordi mennesker betyder alt