Skole sparer rente af godtgørelse for fyring på grund af religion

Tidsrummet fra en klage til der bliver sat beløb på et godtgørelseskrav skal ikke forrentes, fremgår det af nyere retspraksis. Men et ønske om at ombehandle sagens substans blev afvist, fordi nye oplysninger ikke var nye.

En skole er sluppet for at skulle betale fem måneders renter af et godtgørelsesbeløb for afskedigelse på grund af forskelsbehandling. Skolen ville have sagen genoptaget hos Ligebehandlingsnævnet, men nævnet afviste skolens øvrige indvendinger og nedsatte kun rentebeløbet.

Sagen handler om en lærer, der blev afskediget for at nægte at stille op til en åbent hus-arrangement på en lørdag, hvor det stred mod hans religiøse overbevisning som syvendedagsadventist at arbejde. Ligebehandlingsnævnet afgjorde, at skolen ikke havde gjort tilstrækkeligt for at finde en anden løsning og tilkendte læreren en godtgørelse på ni måneders løn med renter fra den dag nævnet modtog hans klage.

Skolen bad efterfølgende om af få genoptaget sagen og fremlagde oplysninger, som ifølge skolen påviste, at en anden løsning ikke havde været mulig. Men nævnet afviste at behandle sagen på ny med henvisning til, at oplysningerne ikke var nye, og at skolen kunne have fremlagt dem i første omgang, hvis der skulle tages hensyn til dem. Nævnet anfører desuden, at det spørgsmål, som de supplerende oplysninger belyser, 'ikke var afgørende for nævnets samlede vurdering af sagen', hedder det i den nye afgørelse.

På et punkt fik skolen dog medhold i sit ønske om at genoptage sagen. Da læreren klagede til Ligebehandlingsnævnet i marts 2018 blev der ikke fremsat noget beløbskrav til godtgørelsen, det blev der først i august 2018, og da nyere retspraksis er, at forretning af en godtgørelse først skal begynde når der er sat beløb på kravet, ændrer nævnet den del af sin afgørelse, så skolen på den måde slipper for fem måneders procesrente af de cirka 355.000 kr., som klageren blev tilkendt i godtgørelse.

 

Se Ligebehandlingsnævnets seneste afgørelse og den oprindelige afgørelse af sagen.

 

Se flere stillinger
Nyhedsbrev