Kolding har testet forbudt pesticid i samtlige vandboringer

100 vandboringer er med held tjekket for svampemidlet CTA, der er mistænkt for at fremkalde kræft og i foråret lukkede et vandværk i Ledøje.
12. SEP 2019 12.47

KOLDING: I april pålagde Miljøstyrelsen alle kommuner og vandværker hurtigst muligt at teste drikkevandet for svampemidlet chlorothalonil-amidsulfonsyre (CTA), der er mistænkt for at være kræftfremkaldende. Kommunen har nu modtaget analyseresultater fra alle 100 vandværksboringer, og alle prøver var under grænseværdien på <0,01 mikrogram pr. liter, oplyser kommunen.

- Det er en utrolig glædelig nyhed og en stor lettelse, at der ikke er fundet spor af CTA i én eneste af Koldings drikkevandsboringer. Vi har valgt at få testet boringerne fremfor at teste det vand, der kommer ud af hanen, så en forurening ikke kan blive skjult ved opblanding, forklarer formand for Teknik- og Klimaudvalget Jakob Ville (V).

Testresultaterne fra de 100 aktive boringer kommer fra kommunens 34 almene vandforsyninger, Kolding Sygehus boring og Arla Foods boring i Christiansfeld. Fremover vil chlorothalonil-amidsulfonsyre være på listen over de stoffer, som drikkevandet lovpligtigt skal kontrolleres for.

Påbuddet fra Miljøstyrelsen om at teste for chlorothalonil-amidsulfonsyre kommer på baggrund af et fund af stoffet i et vandværk i Ledøje i Egedal Kommune i foråret.

Styrelsen for Patientsikkerhed lukkede øjeblikkeligt vandværket og Miljøstyrelsen beordrede allerede samme dag, den 23. april, alle landets vandværker til at undersøge drikkevandet for chlorothalonil-amidsulfonsyre inden 1. november 2019.

  • Chlorothalonil-amidsulfonsyre er et nedbrydningsprodukt af chlorothalonil, som har været godkendt i Danmark i perioden fra 1982 til 2000 som svampemiddel til hvede, kartofler, ærter, løg, porrer, solbær, ribs og jordbær på friland samt agurker og prydplanter på friland og i væksthuse.
  • Chlorothalonil har ikke været godkendt til træbeskyttelse i Danmark, men det har været anvendt som biocid i træmaling og bundmaling, der ikke tidligere var godkendelsespligtige anvendelser.
  • Den grænseværdi, som Miljøstyrelsen har lagt, er en meget lav grænseværdi på 0,01 mikrogram pr. liter, og det skyldes mistanken om, at stoffet kan være kræftfremkaldende og muligvis skade arveanlæggene, hvis man indtager det i drikkevandet.
  • Styrelsen for Patientsikkerhed arbejder i øjeblikket på, at fastslå om indtagelse af drikkevand med indhold af chlorothalonil-amidsulfonsyre faktisk udgør en sundhedsmæssig risiko.

ka

Stillinger fra Lundgaard Konsulenterne
Lundgaard
Nyhedsbrev