1900 lodsejere involveres i anlægget af vestjysk højspænding
Foto: Energinet.

1900 lodsejere involveres i anlægget af vestjysk højspænding

Borgere og kommuner kan nu komme med input til justering af Energinets forslag til placeringen af højspændingsmaster, ledninger og kabler mellem Holstebro og den dansk-tyske grænse.
10. SEP 2019 13.35

Energinet er nu klar med et forslag til linjeføring af de nye 400 kilovolt elforbindelser mellem Endrup ved Esbjerg og Idomlund ved Holstebro samt mellem Endrup og grænsen. 

Det vi også sige forslag til, hvor elforbindelsen skal etableres med kabler i jorden i stedet for med luftledninger. I forslaget indgår der 26 kilometer kabel fordelt på ni områder. Af tekniske årsager er det kun muligt at lægge 26 kilometer svarende til 15 pct. af den 170 km lange strækning i jorden. Det bekræftede udenlandske eksperter i slutningen af 2018, oplyser Energinet.

Nu opfordres borgerne i de berørte områder til at komme med input til linjeføringen. Forslaget bygger på en lang række principper og hensyn - hensyn til natur, fredninger, anden planlægning, fortidsminder, visuelle forhold og ikke mindst hensyn til de mennesker, som bor i områderne.

 - Vi har fordelt de 26 kilometer 400 kV kabler i jorden mellem ni områder. De konkrete områder er valgt ud fra, hvor vi vurderer, det giver størst værdi for borgere og natur, at elforbindelsen etableres med kabler fremfor luftledninger, siger projektleder i Energinet Christian Jensen. 

Energinet skrev i sidste uge til de ca. 1900 lodsejere inden for projektområdet for at fortælle, hvornår forslaget til linjeføring vil blive offentliggjort og for at opfordre dem til at indsende bemærkninger til Energinets forslag. De ca. 700 husstande, som bor tættest på den foreslåede linjeføring eller kan få en luftledning eller et jordkabel på deres grund, er desuden inviteret til dialogmøder med Energinet.

Se kort med ruteforslag til 400kV-forbindelse på Energinets hjemmeside.

 

 

Stillinger fra Lundgaard Konsulenterne
dkjob
www.mercuriurval.com
Fordi mennesker betyder alt