Markant flere voksne bliver umyndiggjort

På 10 år er der sket mere end en fordobling i antallet af personer, der sættes under den mest vidtgående form for værgemål.
6. SEP 2019 6.19

I løbet af 10 år er der sket en betydelig stigning i tildelingen af såkaldt paragraf 6-værgemål for voksne, skriver Kristeligt Dagblad. Værgemålet under paragraf 6 i værgemålsloven er det mest vidtrækkende. Det fratager, som det hedder på jurasprog, en borger for 'den retlige handleevne', hvilket oversat til almindelig dansk betyder, at borgeren erklæres for umyndig.

Paragraffen tages blandt andet i brug for at forhindre, at alvorligt syge med eksempelvis svær demens udnyttes økonomisk. En stigning i antallet af demensramte i samme årrække kan være en medvirkende årsag til, at tildelingen af de vidtrækkende værgemål, ifølge Tinglysningsretten, er steget fra i gennemsnit 80 værgemål årligt i perioden 2009-2013 til, at der i de følgende fem år i gennemsnit årligt blev tildelt 177 paragraf 6-værgemål.

Formuer ødslet bort
Direktør i Alzheimerforeningen Nis Peter Nissen forklarer, at der i samme periode er kommet cirka 14 pct. flere demensramte på landsplan.

- Og alt andet lige, så må en stigning i antallet af personer med demens også have en afsmittende effekt i forhold til de konflikter, der må opstå, og de situationer, hvor der er brug for værgemål, siger han til Kristeligt Dagblad.

Årsagen til, at man ikke med sikkerhed kan sige, om der findes en sammenhæng, er, at Tinglysningsretten ikke kan oplyse, hvad de enkelte sager har omhandlet. 

En tinglyst sag kan således både vedrøre demente, svært udviklingshæmmede eller andre borgere med et så alvorligt svækket helbred, at der er en overvejende risiko for, at de bortødsler deres formue. 

ka

Stillinger fra Lundgaard Konsulenterne
DK Job
www.mercuriurval.com
Fordi mennesker betyder alt