Ø-transport nu med mulighed for lavere priser også i sommerferien
Orøfærgen.
Foto: Lars Laursen, Biofoto, Ritzau Scanpix

Ø-transport nu med mulighed for lavere priser også i sommerferien

For 26 øer må kommunerne fremover selv bestemme, om de vil nedsætte færgepriserne i sommerferien. Fire ø-kommuner er undtaget, og så er der endelig en særløsning for Mandø.
2. SEP 2019 13.09

For 26 af de 30 øer, der er omfattet af reglerne for billigere færgebilletter, har de pågældende kommuner nu adgang til at lade prisnedsættelsen gælde også i sommerferieugerne, som ellers har været undtaget. I stedet kan man for hver ø vælge seks andre uger, hvor priserne ikke bliver sat ned.

- Nogle små øer har større behov for at tiltrække turister i sommerperioden, hvor der for eksempel kan være flere åbne overnatningssteder og andre faciliteter. De nye regler betyder, at kommunerne selv kan bestemme, hvornår pengene skal bruges indenfor 46 uger. Det kan bedst ske ud fra en lokal vurdering af ønsker og færgekapacitet, siger indenrigsminister Astrid Krag (S) i en kommentar.

Fire af øerne - alle selvstændige kommuner - er ikke omfattet af ændringen. For Ærø, Samsø, Fanø og Læsø er det fortsat lovbestemt, at sommerferieugerne 'fra den sidste lørdag i juni måned og seks uger frem' er undtaget fra muligheden for prisnedsættelse.

Foruden de fire økommuner er 26 af 27 medlems-øer i Sammenslutningen af Danske Småøer omfattet af prisordningen, mens ø nummer 27, Mandø, hidtil er faldet mellem to stole, fordi øen hverken har bro- eller færgeforbindelse, men er henvist til kørende transport på havbunden ved lavvande. Mandø kommer nu med i gruppen af øer med tilskudsordning, idet der vil blive givet et årligt ekstratilskud til Esbjerg Kommune til godstransport til og fra øen.

De nye regler følger af en lovændring, som blev besluttet af alle Folketingets partier tilbage i april, og som nu er udmøntet i to bekendtgørelser med virkning fra i søndags, det vil sige i praksis fra næste sommerferie.

Reglerne får virkning i følgende kommuner: Holbæk (Orø), Skive (Fur), Lolland (Fejø, Femø, Askø), Kalundborg (Sejerøl Nekselø), Langeland (Strynø), Struer (Venø), Slagelse (Agersø, Omø), Horsens (Endelave),vHaderslev (Årø), Faaborg-Midtfyn (Avernakø, Lyø, Bjørnø), Norddjurs (Anholt), Hedensted (Hjarnø), Odder (Tunø), Svendborg (Drejø, Skarø, Hjortø), Aalborg (Egholm), Esbjerg (Mandø), Assens (Baagø), Aabenraa (Barsø) og Ærø, som foruden at være hjemkommune for Birkholm også selv er omfattet som økomune sammen med de andre økommuner Samsø, Fanø og Læsø.

mk

Se bekendtgørelserne for nedsatte færgetakster for personer og gods.

 

Stillinger fra Lundgaard Konsulenterne
DK Job
www.mercuriurval.com
Fordi mennesker betyder alt