Nye udredninger af regler for personlig assistance til erhverv

Ankestyrelsen har villet samle praksis, alligevel kunne en enkelt principafgørelse ikke gøre det.
23. JUL 2019 10.14

Personlig assistance efter reglerne om kompensation til handicappede i erhverv er et områder med mange hvis'er og forbehold, og selvom Ankestyrelsen har ønsket at samle praksis, så har det alligevel været nødvendigt med to principafgørelse for at belyse forskellige aspekter af ordningen.

Den ene handler om kravene til, hvilke erhverv en handicappet kan bestride for at der kan ydes personlig assistance. Der skal være tale om et erhverv, der er 'foreneligt med funktionsnedsættelsen', det vil sige at den handicappede skal kunne 'deltage i udførelsen af det, der er arbejdets egentlige indhold'.

For selvstændige gælder det yderligere, at hvis det er muligt at tage skånehensyn ved at fordele arbejdet til andre ansatte, så kan der ikke ydes personlig assistance til konkrete funktioner, som den pågældende ikke kan bestride. Dog kan man ikke kræve fordeling af opgaver i en sådan grad, at stillingsindholdet udhules.

Det er derimod ikke et krav, at den handicappede og den personlige assistent er til stede samtidig, eksempelvis kan en rygskadet med hvilebehov godt tage hjem nogle timer midt på dagen, mens en personlig assistent tager over imens.

Principafgørelsen er truffet på baggrund af en konkret sag, hvor afgørelsen var at kommunen skal behandle sagen forfra, uden at styrelsen stiller krav til, hvad udfaldet af den fornyede sagsbehandling skal blive. 

Den anden principafgørelse handler om udmåling af tidsforbrug til den personlige assistance, herunder hvordan man forholder sig til det, hvis en handicappet ønsker personlig assistance til mere end ét (deltids)job. Denne principafgørelse bygger på to konkrete sager, og også i disse var afgørelsen, at de pågældende kommuner skal behandle sagerne forfra.

 

Se de to principafgørelser her og her.

 

Stillinger fra Lundgaard Konsulenterne
Lundgaard
Nyhedsbrev