Thiesen og Mathiesen får kommunale ordførerområder

KORT NYT1. JUL 2019 12.10

FOLKETINGET: Nye Borgerliges gruppe i Folketinget har konstitueret sig, oplyser partiet, der fik fire mandater ved FV19.

Mette Thiesen, der udover at være MF også er medlem af byrådet i Hillerød, bliver gruppenæstformand og gruppesekretær og får derudover en række ordførerskaber, der relaterer til den kommunal praksis: familieordfører, undervisningsordfører, børneordfører, socialordfører, transportordfører, indenrigsordfører, indfødsretsordfører og landdistriktsordfører.  

Lars Boje Mathiesen, der tidligere sad i byrådet i Aarhus, har også fået nogle af de komunale områder ind under sine ordførerskaber: beskæftigelsesordfører, sundhedsordfører, ældreordfører og boligordfører.

ka

 

Stillinger fra Lundgaard Konsulenterne
dkjob
www.mercuriurval.com
Fordi mennesker betyder alt