Netto-udgiften i Farsø kan ende i retten

I Vesthimmerland kolliderede lokalplan med kommuneplan, Netto fik nej til at åbne, og nu afgøres den principielle sag måske i retten.

VESTHIMMERLAND: Byrådet var splittet, grundejeren utilfreds, og juristerne splittede. Men foreløbig har Vesthimmerland Kommune efterladt Salling Group og en matrikelejer som sorteper i en sag om byggetilladelse til et discountmarked i Farsø.

Sagen er speget og kan ende i retten. Et flertal i byrådet besluttede i sidste uge at følge kommuneplanen, selvom den gik imod lokalplanen for området, hvor en grundejer ville sælge til Netto-kæden, som ville etablere forretning på matriklen.

Byrådet sagde nej med stemmerne 17-8. Til trods for, at en kommuneplan i  modsætning til lokalplan ikke er juridisk bindende, og selvom advokaten for grundejeren på forhånd havde truet med sagsanlæg, såfremt hans klient fik afslag på byggetilladelsen.

Forhistorien er, at Vesthimmerland Kommune tillader dagligevarebutikker i området i lokalplanen for byens nordlige ende, hvor der i forvejen ligger en Aldi-butik, mens man i kommuneplanen vil samle handel og butikker i et center midt i byen.

I både Teknisk Udvalg og Økonomisk Udvalg stemte flertallet for at følge kommuneplanen, og det udløste et såkaldt paragraf 14-forbud i byrådssalen sidste uge. 

Kræver en ny lokalplan
Begrebet henviser til planloven, hvor kommunen kan trodse en lokalplans bestemmelser, hvis man inden for et år ændrer lokalplanen, så den passer med afslaget.

Og her opstår uenigheden mellem grundejer, Netto og kommune. Allerede i april sidste år modtog kommunen den første formelle henvendelse om dagligvarebutikken, og derfor er der gået et år, inden afslaget er givet i denne måned. Og grundejeren forventer at lide et økomisk tab, når han alligevel ikke kan sælge sin grund til Netto, der ville opføre 1.200 kvadratmeter stor dagligvarebutik på matriklen.

Men kommunens jurister er overbeviste om, at kommunen har retten på sin side, såfremt lokalplanen ændres indenfor de kommende 12 måneder.

Sagen splittede flere partier i byrådet. Mens Socialdemokraterne og Venstre stemte for afslag, var der individuel stillingtagen hos SF, DF og De Konservative, mens et borgerlistemedlem også gik imod flertallet.

- Det kan forekomme underligt, at man kan have en kommuneplan og en lokalplan, der taler imod hinanden. Men når man laver en kommuneplan, laver man alle de lokalplaner om, som har med området at gøre, forklarer formanden for teknik- og miljøudvalget, Uffe Bro (S), ifølge Nordjyske.

 

Stillinger fra Lundgaard Konsulenterne
Lundgaard
Nyhedsbrev