Ombudsmanden indstilles som ny dommer i Højesteret

KORT NYT24. JUN 2019 6.20

Dommerudnævnelsesrådet har offentliggjort, at rådet indstiller Folketingets Ombudsmand Jørgen Steen Sørensen som ny dommer i Højesteret. Jørgen Steen Sørensen har været Folketingets Ombudsmand siden 1. februar 2012. Efter ombudsmandsloven kan ombudsmandens samlede embedsperiode ikke overstige ti år, oplyser ombudsmandsinstitutionen.

Efter retsplejeloven er det en betingelse for udnævnelse til højesteretsdommer, at den pågældende har 'godtgjort sin egnethed til at have sæde i retten ved som prøve at votere først i mindst fire sager'. Denne prøvevotering forventes at finde sted i august og september 2019.

Det vil først efter prøvevoteringen blive endeligt afgjort, om ombudsmanden kan udnævnes til højesteretsdommer. Hvis det sker, vil tiltrædelse finde sted pr. 1. november 2019. I givet fald vil han samtidig fratræde stillingen som ombudsmand. I perioden med prøvevotering vil ombudsmandens funktioner i et vist omfang blive udøvet af direktør i ombudsmandsinstitutionen Louise Vadheim Guldberg.

ka