Landsbyudvalg i Lejre skal afprøve nye metoder

KORT NYT3. JUN 2019 8.00

LEJRE: Borgere fra de 49 landsbyer og små byer i Lejre Kommune kan nu blive en del af et nyt landsbyudvalg - et paragraf 17 stk. 4-udvalg, også kaldet et opgaveudvalg: Det midlertidige udvalg vil bestå af otte-ti medlemmer fra landsbyerne og de syv medlemmer af økonomiudvalget som repræsentanter for kommunalbestyrelsen, oplyser kommunen.

Udvalgets kommissorium er blandt andet videndeling mellem landsbyerne - fx gennem byudviklingsdage og digitale platforme, et seminar-forløb ikke mindst med fokus på at styrke det, som allerede fungerer godt i landsbyerne, samt konkrete pilotprojekter/prototyper.

Her er formålet at afprøve metoder eller initiativer, som rummer 'et særligt strategisk potentiale for udvikling af moderne landsbyer'. Emnerne kan være kobling af natur og bymiljø, intelligent infrastruktur, nye transportløsninger og deleøkonomi. Det kan også handle om forskønnelse og bevaring af bymiljøer.

ka

Stillinger fra Lundgaard Konsulenterne
Lundgaard
Nyhedsbrev