Nyt forum skal forenkle offentligt bureaukrati

Det skal være slut med unødvendige regler, bøvlet bureaukrati og tidsspild. Det vil regeringen sikre med et nyt Forenklingsforum og forpligtelse til at følge anbefalingerne.
1. MAJ 2019 12.39

FOLKETINGET: Der skal luges ud i bøvl og bureaukrati i det offentlige system. Sådan lyder Finansministeriets ambition, og derfor er et forenklingsforum klart til at finde unødvendigt bureaukrati og regler og rådgive regeringen og kommuner. 

De dygtige medarbejder i det offentlige skal have mere tid til det, de er sat i verden for, lyder det fra innovationsminister Sophie Løhde (V). Derfor følger et 'Følg- eller forklar'-princip også med forummet.

- Samtidig forpligter vi os med det nye ’Følg- eller forklar’-princip også til at følge anbefalingerne. Gør vi det ikke, skal vi forklare hvorfor. Vi har gode erfaringer med princippet på erhvervsområdet, og derfor bruger vi nu også princippet i forhold til bureaukrati i den offentlige sektor, siger ministeren.

Rådets medlemmer tæller både repræsentanter fra blandt andet kommuner, staten og regionerne, og de skal sammen indsamle data og finde unødvendige regler og bureaukrati, som fjerner tid fra medarbejdernes kerneopgaver. Tidligere adm. direktør i Københavns Kommune Claus Juhl bliver formand for Forenklingsforummet. 

Første punkt på forummets dagsorden bliver at se på ældreområdets regler og bureaukrati. Forummet er dannet som led i den afbureaukratiseringsreform, som regeringen præsenterede sidste efterår med 130 initiativer til at fjerne bureaukrati og unødvendige regler i den offentlige sektor. 

ibs

Fakta

  • Forenklingsforummet oprettes som en del af regeringens afbureaukratiseringsreform 'Færre Regler og mindre bureaukrati'.
  • Forummet nedsættes for en toårig periode og mødes som udgangspunkt én gang hvert kvartal. Hvert møde organiseres omkring et tema, hvor der vurderes at være væsentlige udfordringer med bureaukrati og et stort potentiale for forenkling.
  • Rådet er sammensat af repræsentanter fra KL, Danske Regioner, Socialpædagogerne, Danmarks Lærerforening, BUPL, DJØF, FOA, HK, Dansk Sygeplejeråd, Dansk Socialrådgiverforening, Lederne, Dansk Erhverv og DI.
  • Derudover inviteres relevante civilsamfunds-, pårørende- og brugerorganisationer samt kommunale chefforeninger til at deltage i temaer, der er relevante for den pågældende organisation eller forening.

Kilde: Finansministeriet