Bedre hygiejne nedbringer infektioner

KORT NYT24. APR 2019 8.40

FREDERIKSSUND: Bare to timer. Mere har det ikke krævet at nedbringe antallet af infektioner hos ældre markant i Frederikssund Kommune, hvor alle medarbejdere på omsorgscentre har deltaget i et to timer langt hygiejnekursus.

Tidligere blev en ud af ti ældre i plejeboliger ordineret antibiotika mod urinvejsinfektioner, men det simple og forebyggende kursus har nedbragt det til bare en ud af 20 ældre. Kurset har både fokuseret på medarbejdernes hygiejne, men også de ældres egen viden om personlig hygiejne er forbedret.

Projektet er foregået i samarbejde mellem Frederikssund og Gentofte kommuner og Herlev og Gentofte Hospitaler, og i Frederikssund er der sideløbende fokuseret på at højne den generelle hygiejnestandard med simple ting som eksempelvis nemmere adgang til håndsprit og engangshandsker, ligesom intranettet er opdateret med tjeklister og vejledninger.

ibs

Stillinger fra Lundgaard Konsulenterne
Lundgaard
Nyhedsbrev