Aftale om virksomheders overskudsvarme skal gavne klimaet

Både borgere og klimaet skal nyde godt af ny aftale om overskudsvarme. Alle partier er med i aftalen.
29. MAR 2019 6.51

Alle Folketingets partier har indgået en aftale om virksomhedernes overskudsvarme. Det oplyser Skatteministeriet. Aftalen skal sikre, at virksomhedernes overskudsvarme i fremtiden udnyttes bedre, så det gavner borgerne og klimaet.

I alt afsættes der fra 2020 133 mio. kr. til formålet. Aftalen forenkler ifølge partierne de eksisterende regler. De er kritiseret for at være alt for komplicerede. De har hidtil udgjort en forhindring for nye investeringer i udnyttelse af overskudsvarmen.

Ifølge ministeriet betyder aftalen helt konkret, at den såkaldte værdiafgift på 33 pct. af virksomhedens indtægter fra overskudsvarmen omlægges til en fast afgift på 25 kr. per gigajoule (GJ).

Det reducerer dermed usikkerheden om, hvor meget der skal betales i afgift på den udnyttede overskudsvarme. Den bedre udnyttelse af overskudsvarme kan reducere varmeomkostningerne for forbrugerne. Og den kan reducere brugen af fossile brændsler.

En ny certificeringsordning betyder, at virksomheder, som opfylder krav fra Energistyrelsen, får lavere afgiftssatser. De vil være på ti kr. per GJ.

DI advarer
Partierne er også enige om, at der skal være prisregulering. Af hensyn til klimaet og fjernvarmeforbrugerne.

Efter en dialog med brancheorganisationer på området skal der vælges en model. Den skal gavne klimaet, forbrugerne og virksomheder, der leverer overskudsvarmen. Forventningen er, at den præcise model for prisregulering fastlægges i efteråret 2019. Derefter kan lovforslaget vedtages.

Dansk Industri (DI) advarer mod, at staten lægger loft over, hvor meget en virksomhed må tjene på at sælge overskudsvarme til det lokale fjernvarmeselskab.

- Prisreguleringen er overflødig og vil kun betyde, at vi spænder ben for nye, gode projekter, siger Tine Roed, direktør i DI, i en pressemeddelelse.

Samme melding kommer fra Dansk Fjernvarmes direktør, Kim Mortensen.

- Vi imødeser, at der i det fortsatte arbejde, hvor vi som branche er blevet lovet medinddragelse, også kan findes en løsning, der kan rumme en mindre tung og bureaukratisk certificering, siger han i en pressemeddelelse.

Ritzau

Stillinger fra Lundgaard Konsulenterne
dkjob
www.mercuriurval.com
Fordi mennesker betyder alt