Juletræssagens seneste udløber: Boligblad får Pressenævnskritik for ensidig omtale

Boligforeningen 3B blev underkendt i både byret og landsret, men kom alligevel ensidigt til orde i Fagbladet Boligen. Sagens vinder, boligafdelingen, blev ikke hørt.

FREDENSBORG: Den såkaldte juletræssag fra boligafdelingen Egedalsvænge i Kokkedal i Fredensborg Kommune har nu tilføjet Boligforeningen 3B et tredje nederlag, denne gang indirekte, efter at 3B i både byret og landsret fik underkendt sin ret til at gribe ind over for afdelingsbestyrelsen og lade sin egen organisationsbestyrelse overtage bestyrelsesopgaverne i afdelingen.

Det tredje slag over næsen er faldet i form af kritik fra Pressenævnet af en 'misvisende gengivelse' af retssagen i Fagbladet Boligen, der udgives af paraplyorganisationen BL, som 3B er medlem af.

Sagen var indbragt for Pressenævnet af en af de beboere, der var blevet afskåret fra at vælge afdelingsbestyrelse, mens 3B havde taget over. Hun kalder Fagbladet Boligens omtale for en 'ensidig fremstilling af den måske største sag i beboerdemokratiets historie', blandt andet med henvisning til, at 3B i artiklen kom til orde med en beklagelse over at have tabt retssagen, mens vinderen, repræsentanten for den ulovligt afsatte afdelingsbestyrelse, ikke fik lejlighed til at kommentere sagen.

Bladet forklarer sit fokus på 3B's mening om retssagens udfald med 'en betragtning om, at 3B er medlem af BL, som er udgiver af Fagbladet Boligen', men mener i øvrigt, at artiklen 'nøgternt og objektivt beskriver sagsforløbet samt udfaldet af landsrettens afgørelse'. Det mener Pressenævnet derimod ikke, det 'finder at artiklen indeholdt faktuelt forkerte oplysninger vedrørende retssagen', og at 'artiklens gengivelse af parternes synspunkter ikke var retvisende'.

Pressenævnet udtrykker på den baggrund kritik og pålægger Fagbladet Boligen, at det i næste nummer skal bringe en kort tekst fra nævnet om 'misvisende gengivelse af boligretssag'.

 

Se Pressenævnets kendelse, og se den påklagede artikel i Fagbladet Boligen (side 34-35).

 

Stillinger fra Lundgaard Konsulenterne
dkjob
www.mercuriurval.com
Fordi mennesker betyder alt