Nævn fastholder byggestop ved Roskilde-dige og -sluse
Jyllinge Nordmark.
Foto: Roskilde Kommune

Nævn fastholder byggestop ved Roskilde-dige og -sluse

Stridspunktet er blandt andet cirka 0,6 ha strandeng, der som udgangspunkt må formodes at gå tabt som naturtype. 'Giver ingen mening', indvender borgmester.
18. MAR 2019 9.50

ROSKILDE: Miljø- og Fødevareklagenævnet fastholder den afgørelse, som nævnet selv traf den 8. marts om et midlertidigt byggestop af diget ved Jyllinge Nordmark. Klagenævnet stopper dermed det byggeri, der skal beskytte hundredevis af borger, oplyser Roskilde Kommune.

I sit afslag skriver nævnet blandt andet, at klagen bør have opsættende virkning, når der i projektet inddrages Natura 2000-arealer. Det drejer sig blandt andet om cirka 0,6 ha strandeng, der herefter som udgangspunkt må formodes at gå tabt som naturtype. Nævnet mener også, at fordi arbejdet allerede er i gang, kan det ikke i sig selv medføre, at de ikke kan kræve en opsættelse.

- Der er tale om 6.000 kvadratmeter natur – eller 0,09 pct. af det samlede beskyttede areal. Dette skal efter min mening holdes op imod over 500 familiers økonomiske og psykiske usikkerhed. Det kan godt være, at det ikke er dette nævns opgave at foretage sådan en afvejning, men for mig som borgmester giver det her slet ikke nogen mening, siger borgmester Joy Mogensen (S).

Afgørelse inden 17. juni
Kommunen har klaget over den midlertidige afgørelse og fremført et argument om, at byggeprocessen er så fremskreden, at eventuelle natur- og miljøaktiver, som byggeriet har medført skader på, allerede er sket. Dermed er der ikke proportionalitet mellem et byggestop ift. de konsekvenser – økonomisk som menneskelige – som et byggestop medfører.

Miljø- og Fødevareklagenævnet har valgt at fastholde det midlertidige byggestop frem til nævnets endelige afgørelse, der er garanteret inden den 17. juni 2019. Diget, der er klaget over, vil på de fleste strækninger være en jordvold, der bliver 40-70 cm højere, end arealet er i dag, samt en sluse over Værebro Å, der kan lukkes ved stormflodshændelser. Diget vil om få år vokse til med den naturlige vegetation.

Roskilde Kommune er sammen med digelaget i gang med at vurdere konsekvenserne af det opretholdte byggestop og melder tilbage hurtigst muligt.

ka

Stillinger fra Lundgaard Konsulenterne
dkjob
www.mercuriurval.com
Fordi mennesker betyder alt