Pædofile tanker: Anonym adgang til behandling på tale

Begrænset adgang til oplysninger i patientjournaler er en anden mulighed.
7. MAR 2019 9.31

COWI har på vegne af Sundhedsstyrelsen udarbejdet er rapport om indsatsen for mennesker med pædofile tanker, oplyser Sundhedsministeriet.

- Jeg er tilfreds med, at vi nu har fået et overblik over eksisterende tilbud og en række konkrete anbefalinger at arbejde videre med. Det et utrolig vigtigt, at mennesker med pædofile tanker kan få hjælp, og derfor må vi se på mulighederne for at nedbryde de barrierer, som fagfolk påpeger, der er i forhold til at gå i behandling, siger sundhedsminister Ellen Trane Nørby (V).

Pædofili kan være forbundet med stigmatisering, og det kan være svært at skulle bede sin egen læge om en henvisning til videre behandling. Samtidig kan målgruppen være bekymret for, at oplysninger kommer til at fremgå af deres journal.

Det er baggrunden for, at DF og regeringen sidste år blev enige om blandt andet at afsætte midler til at afdække eksisterende behandlingstilbud til denne patientgruppe.

Kortlægningen over eksisterende tilbud er nu klar, og der peges på en række forslag til nye, mulige indsatsområder. Af undersøgelsen fremgår det blandt andet, at man kan overveje at give mulighed for anonym adgang til behandling ved at ændre henvisningspraksis fra egen læge, ligesom man kan undersøge mulighederne for at begrænse adgang til oplysninger i patientjournaler eller at etablere anonym behandling med inspiration fra misbrugsområdet.

Undersøgelsen peger også på, at oplysningsindsatsen omkring eksisterende rådgivnings- og behandlingstilbud kan styrkes. Undersøgelsens anbefalinger skal nu diskuteres i ordførerkredsen.

ka

Stillinger fra Lundgaard Konsulenterne
dkjob
www.mercuriurval.com
Fordi mennesker betyder alt