Kommuner taber hver anden ankesag om handicappede børn

Halvdelen af sagerne på børnehandicapområdet bliver omgjort, viser nye tal fra Ankestyrelsen. Der er for mange sager med fejl, mener ministeren.
7. MAR 2019 6.25

Selvom tallet er faldet marginalt, bliver for mange sager på socialområdet bliver fortsat omgjort, når Ankestyrelsen behandler borgernes klager over kommunernes afgørelser. Det mener børne- og socialminister Mai Mercado (K).

På socialområdet generelt er omgørelsesprocenten faldet minimalt fra 38 pct. i 2017 og til 37 pct. i 2018. For børnehandicapområdet er 47 pct. af sagerne blevet omgjort i 2018 mod 52 pct. i 2017. Det viser nye tal udarbejdet af Ankestyrelsen.

Ministeren mener, at det er positivt, at tallene er faldet, omend sagsbehandlingen skal blive bedre, end den er i dag.

- Der er stadigvæk for mange fejl, og hverken borgere eller samfundet kan være tjent med, at sagsbehandlingen er så fejlbehæftet, siger Mai Mercado.

En af årsagerne til, at der skal laves om i afgørelsen, kan skyldes, at den i første omgang har været i strid med lovgivningen. Det kalder ministeren for ‘meget alvorligt’. En anden årsag kan være, at der ikke har været oplysninger nok i sagen.

- Borgerne risikerer at skulle vente på afgørelsen i uger eller måneder. Det har store konsekvenser for familier, der har et barn med handicap, siger Mai Mercado.

Stigning på voksenhandicapområdet
Det svinger fra kommune til kommune, hvor høj omgørelsespct.en er. I Esbjerg Kommune blev 56 pct. af deres i alt 66 klagesager på børnehandicapområdet omgjort, mens 39 pct. af Odense Kommunes 64 klagesager blev omgjort. 

Mai Mercado har allerede sat ind ved de enkelte kommune. For eksempel gjorde ministeren det sidste år obligatorisk, at kommunerne skal drøfte omgørelsesprocenten i kommunalbestyrelser hvert år for at sætte fokus på forbedring. 

- Vi har også sat en række initiativer i gang, der skal styrke sagsbehandlingen i kommuner, så man ikke skal behøve at klage og Ankestyrelsen skal behandle, siger Mai Mercado. 

Som noget nyt sidste år er voksenhandicapområdet også med i omgørelsesprocenterne. Her er omgørelsesprocenterne steget fra 21 pct. i 2017 til 32 pct. i 2018.

Ritzau

Stillinger fra Lundgaard Konsulenterne
dkjob
www.mercuriurval.com
Fordi mennesker betyder alt