Religiøse lærere får erstatning for forskelsbehandling da de blev fyret

Et Jehovas Vidne afviste at deltage i jul, og en syvendedags­adventist at arbejde på en lørdag. Deres skoler gjorde ikke nok for at tilpasse sig, har Ligebehandlingsnævnet afgjort.

To sager om lærere, der af religiøse årsager afviste at udføre bestemte opgaver, har begge fået Ligebehandlingsnævnets ord for, at de blev forskelbehandlet på grund af deres tro, da de blev afskediget. De to er tilkendt henholdsvis et års løn og ni måneders løn i godtgørelse.

Nævnet konstaterer, at der er tale om indirekte forskelsbehandling, når noget tilsyneladende neutralt stiller personer af en bestemt religion eller tro ringere end andre personer. Kravet er i så fald, at det tilsyneladende neutrale også skal være objektivt begrundet i et sagligt formål, og det skal være hensigtsmæssigt og nødvendigt at udføre.

Afviste alternative løsninger
Den ene af de omhandlede lærere er Jehovas Vidne og fejrer derfor ikke jul, og hun afviste derfor at deltage i dans omkring et juletræ, idet hun opfattede det som en aktiv religiøs handling. Det meddelte hun skolen allerede i september og foreslog, at hun tog en feriedag eller udførte andre opgaver den dag, men skolen afviste det og afskedigede hende.

Ligebehandlingsnævnte gav læreren medhold i, at der var tale om religiøs forskelsbehandling, dels fordi skolen havde afvist lærerens forslag uden dialog om alternative løsninger, dels fordi to andre lærere var blevet fritaget på grund af henholdsvis ferie og knæproblemer. Skolen havde ikke redegjort for, hvorfor en anden lærer ikke kunne deltage i selve dansen om juletræet i stedet, bemærker nævnet i sin afgørelse. Det gav en godtgørelse på godt 12 måneders løn.

Kunne ikke arbejde på en lørdag
Den anden lærer er syvendedagsadventist og ville ikke deltage i åbent hus-arrangement på en lørdag, som trossamfundet helligholder som sabbatsdag.

Den omhandlede lærer var den eneste faglærer i idræt, men to hjælpelærere var tilknyttet idrætsfaget, og læreren foreslog, at de kunne forestå idrætsdelen af arrangementet. Han udarbejdede tillige en detaljeret undervisningsplan til lejligheden og henviste til, at han havde gjort det samme året før, hvor en anden medarbejder fra hans team i idræt havde udført det praktiske om lørdagen.

Da læreren som varslet ikke mødte op til åbent hus-arrangementet, blev han afskediget, og Ligebehandlingsnævnet kalder det i sin afgørelse 'hensigtsmæssigt', at han som den eneste faglærer i studieretningsfaget idræt blev pålagt at deltage i åbent hus-arrangementet den pågældende lørdag.

Imidlertid havde skolen ikke forsøgt en dialog om alternative løsninger, og ej heller godtgjort, at det ikke var muligt at finde en kvalificeret afløser for ham blandt de øvrige lærere, konstateret nævnet i sin afgørelse. Ligebehandlingsnævnet gav faglæreren medhold og tilkendte en godtgørelse på omkring ni måneders løn. 

 

Stillinger fra Lundgaard Konsulenterne
dkjob
www.mercuriurval.com
Fordi mennesker betyder alt