Solcelleanlæg i megaklassen på vej ved Næstved

Gavnø Gods har præsenteret kommunen for et projekt med solceller på 200 hektar i en tørlagt fjord.
5. MAR 2019 13.26

NÆSTVED: Gavnø Gods ønsker at opstille et solenergianlæg på cirka 200 ha i Nylandsmose syd for byen Vejlø, fremgår det af de kommunale referater. Og den sag har været for omfattende til at glide igennem fagudvalget, men skal behandles i byrådet.

Anlægget vil ifølge godsets oplysninger kunne producere cirka 180 mio. kWh årligt - svarende til det årlige el-forbrug i 45.000 enfamilieshuse.

Forvaltningen har til sammenligning nævnt store solcelleanlæg som Lerchenborg i Kalundborg Kommune (80 ha), Bregentveds projekter i Faxe Kommune (i alt 212 ha fordelt på fire lokaliteter) og Knuthenborgs projekt, der er i offentlig høring i øjeblikket i Lolland Kommune (137 ha).

Når det gælder Nylandsmose, fremgår det også, at en stor del af projektområdet ligger inden for naturbeskyttelseslovens skovbyggelinje på 300 meter og dermed vil forudsætte dispensation.

Derudover ligger langt det meste af de 200 hektar i en skærpet kategori af lavbundsudpegning, altså lavbundsareal, der kan genoprettes som vådområde og dermed skal friholdes for byggerier. Miljøstyrelsen har udtalt, at et solcelleanlæg ikke må forhindre, at det naturlige vandstandsniveau kan genskabes. Store dele af Nylandsmose ligger mere end 1,5 m under vandoverfladen i Dybsø Fjord, som vil være den naturlige vandstand i Nylandsmose.

Administrationen har undersøgt, men ikke fået kendskab til andre solenergianlæg, der er etableret i lavbundsarealer, der skal kunne genoprettes, men nævner, at projektet potentielt kan give et stort bidrag til, at Næstved Kommune kan overholde kravene i Vandmiljøplan III om at nedbringe mængden af kvælstof, der udledes til Karrebæk Fjord.

Flertallet på fem i Plan- og Erhvervsudvalget kunne vedtage planen, mens Thor Temte (EL) og Githa Nelander (DF) benyttede deres standsningsret og har begæret sagen i byrådet.

 

Stillinger fra Lundgaard Konsulenterne
dkjob
www.mercuriurval.com
Fordi mennesker betyder alt