Svampegift er nu fundet i hver tredje undersøgte vandboring

1.565 drikkevandsboringer er undersøgt, og pesticid er påvist i 481 af dem i den første landsdækkende undersøgelse.
5. MAR 2019 9.56

Der er fundet en uventet og ganske omfattende forurening af grundvandet med pesticidstoffet dimethylsulfamid (DMS), skriver DR på baggrund af en landsdækkende opgørelse foretaget af 'De nationale geologiske undersøgelser for Danmark og Grønland' (GEUS).

Stoffet er et nedbrydningsprodukt fra to svampegifte, der blev brugt i Danmark fra 1950'erne frem til 2007, skriver DR. Det er fundet i næsten hver tredje undersøgte drikkevandsboring.

Det er første gang, at man har testet for det i så stort omfang. Og resultatet er kommet som en overraskelse, siger seniorforsker ved GEUS Anders Risbjerg Johnsen til DR.

- Tallene er desværre meget højere, end vi havde regnet med. Normalt er det sådan, at når man laver en undersøgelse i grundvandsovervågningen, så finder vi lavere tal hos vandværkerne bagefter, siger han til DR.

Endnu kendes sundhedsrisikoen af stoffet ikke. Rasmus Moes, kontorchef i Miljøstyrelsen, understreger dog over for DR, at det ikke er fundet i så høje koncentrationer, at det bliver sundhedsskadeligt for borgerne.

Hyppigst forekommende
Undersøgelsen viser, at stoffet faktisk er det hyppigst forekommende pesticid i de almene vandværkers boringskontrol. I alt er 1.565 ud af 6.300 indvindingsboringer ved almene vandværker nu undersøgt for DMS. Stoffet er blevet påvist i 481 af de undersøgte boringer eller godt 30 pct.

Indholdet var højere end grænseværdien for drikkevand i 128 af de undersøgte boringer. Den omfattende undersøgelse blev sat i værk, efter at stoffet blev fundet i otte ud af 14 vandboringer i hovedstadsområdet sidste år.

Miljøordfører for De Radikale Ida Auken mener, at flere og større områder omkring drikkevandsboringerne bør undersøges.

- Vi kan se det ene fund efter det andet. Der er noget, der tyder på, at vi simpelthen ikke har ordentlig beskyttelse af vores drikkevandsboringer, siger hun til Ritzau.

Hun vil derfor have miljø- og fødevareminister Jakob Ellemann-Jensen (V) i samråd om de seneste fund og den fremadrettede indsats.

Det ene af de to stoffer, som pesticidet er et nedbrydningsprodukt af, er brugt i blandt andet planteskoler, industri, landbrug og maskinstationer. Det andet stof har været anvendt til træbeskyttelse.

Ritzau

 

 

Stillinger fra Lundgaard Konsulenterne
dkjob
www.mercuriurval.com
Fordi mennesker betyder alt