Virksomheder skaber lige meget værdi på tværs af landet

På trods af mange folks ide om, at der skabes mest værdi i de store byer, viser en ny analyse, at der skabes lige meget i hele landet på tværs af kommuner.
1. MAR 2019 11.00

Det er ikke kun omkring de største byer, at der skabes værdi i Danmark. Billedet er mere nuanceret, viser en ny analyse fra Økonomi- og Indenrigsministeriet.

Virksomhederne i hele landet skaber nemlig lige meget værdi, da der er højproduktive virksomheder i alle landsdele.

Dog er det kommunerne med de største byer, der skaber højest værdiskabelse, eksempelvis står otte af kommunerne med de største byer for cirka 40 pct. af den samlede værditilvækst.

Når ministeriet alligevel konkluderer en lige fordeling i hele landet, skyldes det, at alle landsdele er tæt på landsgennemsnittet, og at der er sammenhæng mellem uddannelsesniveau og produktivitet. Desuden er alle landsdele - undtagen Bornholm - repræsenteret i de ti øverste pct. af mest produktive virksomheder på tværs af brancher. 

Højtuddannede er mest produktive
Imidlertid er der forskelle på produktiviteten, som er højere i nogle landsdele end andre. Det skyldes blandt andet, at der typisk er flere virksomheder med højtuddannede medarbejdere omkring de store byer, og jo højere uddannelsesniveau jo større er produktiviteten typisk, fremgår det af analysen.

Eksempelvis er mange store, specialiserede virksomheder i så kaldt 'højproduktive brancher' inden for medicinalindustrien fortrinsvist placeret omkring hovedstaden og Nordsjælland. Det er med til at gøre produktiviteten højere her, men relativt da der er tilsvarende flere højtuddannede. 

Pendlere tjener mere
Til sidst viser analysen, hvor mange der pendler, og hvilken værdi det skaber. 25 pct. af befolkningen pendler længere end 25 kilometer til arbejdspladsen. Det betyder, at virksomhedernes placering ikke har betydning for indkomstskatter, da pengene flytter sig.

Sjælland står for den største del af pendlere, og på Østsjælland er de 57 pct. af de beskæftigede borgere, der pendler til en anden landsdel. I Nordjylland gælder det mindre end ti pct. af de erhvervsaktive.

Analysen viser en tendens til, at jo længere man pendler, jo mere tjener man. Det skyldes blandt andet, at indpendlingen til de større byer med højproduktive virksomheder, der typisk betaler en højere løn, er størst.

Stillinger fra Lundgaard Konsulenterne
dkjob
www.mercuriurval.com
Fordi mennesker betyder alt