Rammeaftale på plads for de fælleskommunale erhvervshuse

Syv nationale mål i resultatkontrakter skal sikre en vis ensartethed mellem de seks erhvervshuse.
26. FEB 2019 15.31

De nye erhvervshuse, der i fælleskommunalt regi erstatter de tidligere regionale væksthuse, har fået deres virke fastlagt nærmere i en rammeaftale mellem Erhvervsministeriet og KL. Aftalen udstikker retningen for erhvervshusenes opgaver i de kommende to år og sætter rammer for årlige resultatkontrakter.

Resultatkontrakterne skal indgås mellem det enkelte erhvervshus og de tilhørende kommunerne i regi af KommuneKontaktRådene (KKR). Rammeaftalen mellem ministeriet og KL opridser syv nationale mål, der skal indgå i resultatkontrakterne - nogle af dem ens overalt, andre forskellige fra erhvervshus til erhvervshus.

De syv nationale mål er:

  • Bredere målgruppe.
  • Virksomhedernes tilfredshed. 
  • Virksomhedernes oplevede effekt af erhvervehusets vejledning,
  • Knudepunktsfunktion i form af samarbejde med øvrige aktører.
  • Specialiseret vejledning.
  • Særlig indsats for digital omstilling og andre strategiske indsatsområder. 
  • Digital erhvervsfremme.

Rammeaftalen gælder for i år og næste år og evalueres næste efterår. De seks erhvervshuse er fordelt med et for hver region/KKR undtagen Region Syddanmark der har to - et fynsk og et sydjysk erhvervshus. 

Læs eller download rammaftalen.

 

Stillinger fra Lundgaard Konsulenterne
dkjob
www.mercuriurval.com
Fordi mennesker betyder alt