Nyt Klimaråd på plads

KORT NYT25. FEB 2019 14.47

Energi-, forsynings- og klimaminister Lars Chr. Lilleholt (V) har udnævnt de seks medlemmer, som sammen med formand Peter Møllgaard skal udgøre Klimarådet i de næste fire år, oplyser ministeriet. Fem er genudnævnt, og nyt medlem er Marie Trydeman Knudsen, der er ekspert inden for blandt andet fødevarers klimaaftryk.

Fra den 1. marts og fire år frem er følgende seks medlemmer af Klimarådet udpeget: Marie Trydeman Knudsen, Jørgen Elmeskov, Jette Bredahl Jacobsen, Katherine Richardson, Niels Buus Kristensen og Poul Erik Morthorst. Marie Trydeman Knudsen afløser Pia Frederiksen, som har ønsket at stoppe.

Klimarådet blev oprettet for fire år siden og har til opgave at komme med anbefalinger til regeringen om, hvordan Danmark når sine klimamål og -forpligtelser. Medlemmerne kan genudpeges én gang.

ibs

Stillinger fra Lundgaard Konsulenterne
dkjob
www.mercuriurval.com
Fordi mennesker betyder alt